MemoServ

Version 1.1.0


Last translated by Car`a`carn () on 2005-02-10

Last revised by Documetations Team () on 2018-02-19

Originally written by LadyDana () on 2000-10-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

DALnet utmärker sig som det största IRC-nätverk med services. Det var verkligen det första nätverk att framgångsrikt implementera ****Serv services åt sina användare i år 1994. De mest använda av dessa services är NickServ, ChanServ och MemoServ. Detta dokument kommer att gå igenom de tillgängliga kommandon till MemoServ tillsammans med deras syntax och även exempel kommer visas. Du kommer också få hänvisningar på vad vi anser är servicesmissbruk gällande MemoServ och hur du går till väga för att rapportera sådant missbruk.

En komplett lista med DALnet Serviceskommandon återfinns på http://www.dal.net/services. Vidare servicesrelaterade frågor bör ställas i en av de tre DALnetägda hjälpkanaler: #DALnetHelp, #Help eller #IRCHelp.

I detta dokument kommer kommandot /memoserv att användas när interaktion med MemoServ ska skes. Det är möjligt att din IRC-klient inte stödjer detta kommando. Om det är fallet, föreslår vi att du istället försöker med /msg memoserv@services.dal.net eller /quote memoserv.

Contents

1 · Krav

Det finns några grundkrav för att en användare ska kunna skicka och ta emot memos genom DALnets MemoServ. Här är en lista över de viktigaste:

Både avsändare och mottagaren av ett memo måste ha registerade nicks. Avsändaren måste använda och vara identifierad till ett registrerat nick vid tidpunkten då ett memo ska skickas. Mottagaren kan då läsa sina memos när dom identifierar sig till det nicket som avsändaren skickade till.

Ett meddelande som skickas genom MemoServ får inte vara längre än 255 tecken. Kom ihåg att ett memo ska vara ett kort meddelande som lämnas till någon. Om du vill lämna längre meddelanden föreslår vi att du tar reda på personens epostadress och skriver ett mail. Det är självklart möjligt att sprida ut meddelandet över flera memos. Dock behövs det mer än 2 memos åt gången bör det ersättas med ett mail.

Trots att memosystemet är en användbar tjänst som de flesta användare drar nytta av, finns det dom som förståligt nog inte vill bli störda genom att få memos hela tiden. Därför har DALnet ett tillval som tillåter en ägare till ett nick att stänga av möjligheten att få memos för sitt nick. Om detta tillval är på för ett nick kommer du inte ha möjlighet att få några memos till det. Detta tillval kommer att täckas senare i detta dokument.

Det finns några andra krav i att skicka ett memo men det är mer kommandospecifika och kommer därför endast att täckas i de kommando som påverkas.

2 · Skicka Memos

Det finns tre olika sorters av memos, personliga memos, kanalmemos och globala memos. Globala memos åsyftar på MemoServ NEWS och kan endast skickas av DALnets administration, som kommer att täckas senare i detta dokument.

Personliga memos är riktade mot dig medan kanalmemos är riktad till alla Opar (inkl. SOps och ägaren) eller SOps (inkl. ägaren) i en angiven kanal. När ett memos skickas till en kanal, dupliceras memot automatiskt och skickas ut individuellt till varje nick i AOp/SOp/Manager-listan.

Skicka ett personligt memo görs genom följande kommando:

/memoserv send nick meddelande

Exempel:

/memoserv send PeanutButterLover Jag kommer inte att vara här inatt. Vi ses imorgon!

Där "PeanutButterLover" är den person (nick) som jag skickar memot till.

Kanalmemos fungerar på samma sätt. Observera dock att det inte är alla kan skicka kanalmemos. När en kanal först registreras är standard accessnivån för att någon ska kunna skicka memos till kanalen satt till AOp. Detta innebär att bara AOps och högre (SOps och ägaren) kan använda sig av kommandot. Många kanalägare har trots det valt att begränsa möjligheten till SOps och högre eller endast för dom själva. I de fallen kan bara en SOpar i kanalen eller ägaren skicka ett memo till hela kanalens Opstam.

/memoserv send #kanal meddelande

Exempel:

/memoserv send #peanutbutterlovers Hej allihopa! Jag kommer inte att vara här de kommande 10 dagarna. Om det är några problem, prata med en av SOparna.

Ovanstående skulle ha skickat meddelandet till alla registrerade nicks som återfinns i AOp- och SOp/Manager listan inklusive ägaren. Om du skulle vilja skicka ett memo till endast SOparna,Manager i kanalen kan du använda dig av följande kommando:

/memoserv sendsop #kanal meddelande

Exempel:

/memoserv sendsop #peanutbutterlovers Vad tycker alla om att ge op till PeanutLovingLady? Hon har varit här mycket på senaste....

Tänk efter före du skickar ett kanalmemo. Om det är angående något som inte berör alla, bör du kanske skicka det individuellt till var och en som det berör. Kom ihåg att alla gillar inte att få en massa memos, framförallt inte om det är om något som är meningslöst för dom. Du kan skicka totalt 5 memos till en person. MemoServ kommer sedan att neka mer försök tills mottagaren har raderat några av de förgående memos.

3 · Läsa Memos

När du indentifierar till ditt nick på DALnet kommer MemoServ notifiera dig om du har några väntande memos.

-MemoServ- You have 1 new memo. To list them, use: /msg MemoServ@services.dal.net list

Detta leder oss direkt till nästa kommando. Precis som det låter är MemoServ LIST kommandot du använder för att kunna överskåda de memos som skickats till dig. Det tillåter dig att se avsändarens nick, numret, tidpunkten det mottogs och nuvarande status på alla dina memos (new, read eller markerad för radering).

/memoserv list

En MemoServ LIST visar endast de 20 första memos. Om du vill se resten måste du radera några memos innan du kan se dom. Du kan dock ändra på startpunkten för din listning. Till exempel om du vill lista alla memos från och med memo nummer 5, använder du kommandot:

/memoserv list 5

Detta kommer att lista memo 5 till memo 25. Möjligheten att kunna ändra startpunkten är smidigt ifall du varit borta ett tag och fått en massa memos.

För att sedan kunna läsa ett memo måste kommandot READ användas. Syntaxen till detta kommando är:

/memoserv read memonummer

Som nämnts tidigare visas numret på varje memo när du använder kommandot LIST. Exempel:

/memoserv read 1

Om du har mottagit mer än ett memo kan du läsa en rad av dom samtidigt. Till exempel:

/memoserv read 1,2,3

or

/memoserv read 1,3,5

OBS: Alla memos raderas efter 30 dagar, vare sig du har läst dom eller ej. Totalt 50 memos sparas maximalt per nick åt gången.

4 · Radera Memos

Så snart du har läst ett memo och har ingen mer användning för det kan du radera det. Radering av ett memo sker i två steg. Först blir det markerat för radering och sen rensas det bort.

Kommandot DEL möjliggör att du kan markera ett eller flera memos för radering. Även om du markerar ett memo för radering tillåter det dig att läsa det tills det har rensats. Syntaxen för DEL är:

/memoserv del memonummer(s)

For exempel:

/memoserv del 1
/memoserv del 1,2,3
/memoserv del 1,3,5

Som du kan se fungerar DEL i stort sett på samma sätt som kommandot READ. Den inkluderar dock ett val som READ inte har:

/memoserv del all

Använder du valet ALL ihop med kommandot DEL kommer alla memos att markeras för radering och rensas. När du använt detta kommando finns det ingen återvändo. Inga memos är sparade någonstans åt ditt nick.

Ett memo kan alltså raderas fullständigt. Alla memos markerad för radering raderas då du slutar använda ditt nick. Du kan manuellt tala om för MemoServ att rensa dina memos med kommandot PURGE.

/memoserv purge

Än en gång, om ett memo har blivit rensat är det inte tillgängligt mera. Var därför försiktigt när du använder kommandot.

5 · Ignorera noteringar

Användare kan nu förhindra specifika användare / masker från att skicka dem memoar.

The syntax is:

/memoserv ignore addnick or mask
/memoserv ignore delnick or mask
/memoserv ignore wipe
/memoserv ignore list

Det första kommandot låter dig lägga till ett smeknamn eller en mask i din memo ignore list. Den användaren eller användarna kan inte skicka meddelanden längre.

Det andra kommandot låter dig ta bort nicks eller masker från din ignoreringslista.

Det tredje kommandot gör det möjligt att rengöra ignoreringslistan helt. Alla nicks eller masker raderas, och alla kan minnas dig igen.

Det fjärde kommandot tillåter användarna att kontrollera posterna i ignoreringslistan.

Ignoreringslistan kan innehålla upp till 50 poster. Kanalanteckningar ignoreras också, om personen som skickar det kanalmemo finns på din ignorera lista.

6 · Vidarbefordra Memos

Om du skulle äga ett annat nick är det möjligt att du önskar att alla dina memos skickas till ett och samma primära nick. På detta sätt behöver du inte konstant ändra på ditt nick för att läsa alla dina memos. Detta är precis vad FORWARD är till för. Kommandot säger åt MemoServ att automatisk vidarbefordra alla dina memos från ett eller flera nick till ett annat nick.

Syntaxen är:

/memoserv forward
/memoserv forward -
/memoserv forward nick lösenord

Första kommando tillåter dig att se om du redan har vidarbefordring igång för ditt nick eller ej. Om du redan har vidarbefording igång kan du stänga av det genom att använda det andra kommandot.

Det tredje kommandot används för att sätta igång vidarbefordingstjänsten. Exempel:

/memoserv forward ILovePeanutButter MyPeanuttyPassword321

Ovanstående kommando hade vidarbefordrat alla memos som skickats till det nick du för närvarande använde till nicket "ILovePeanutButter" istället. "MyPeanuttyPassword321" är då lösenordet för nicket "ILovePeanutButter". Självklart måste ditt nuvarande nick vara registrerat för att detta kommando ska fungera.

7 · MemoServ News

MemoServ NEWS är nyhetsartiklar som skickas ut av DALnets administration för att informera sin användare om viktiga ändringa gällande services. De refereras även till som globala memos.

Som det låter på smeknamnet skickas globala memos ut till alla registerade nicks på nätverket, vare sig de har NOMEMO eller ej. Globala memos överskrider dessa val.

Du kan använda kommandot /memoserv news för att läsa nyhetsartiklar. Efer du har läst det kommer nyhetsartikeln att automatiskt raderas. Om du inte läser det kommer MemoServ att ständigt påminna dig om det tills du har läst det.

Av denna anledning är MemoServ NEWS artiklar relativt ovanliga och skickas endast ut för väldigt viktiga meddelanden. Tidigare artiklar finns tillgängliga på http://www.dal.net/news.

8 · NOMEMO

Till skillnad från de andra kommandona sätts NOMEMO genom NickServ och inte MemoServ. Det anses vara en nickspecifikt tjänst och är därför ett underkommando till kommandot NickServ SET.

Kommandot är mycket enkelt att komma ihåg. Du har två möjligheter:

/nickserv set nomemo on
/nickserv set nomemo off

Det kommer sätta NOMEMO på respektive av. Kom ihåg att NOMEMO faktiskt överskrider FORWARD. Det är möjligt att använda NOMEMO på ett nick som har vidarbefordring på men memos kommer inte att vidarbefodras utan nekas direkt.

Det är viktigt att du identifiera till ditt nick innan du använder kommandot NOMEMO. Annars kommer ändringen inte att lyckas :). Du kan identifiera till ditt nick med /identify lösenord eller /quote identify lösenord med mera.

9 · Missbruk

Precis som med allt annat krävs det värdefulla resurser av DALnet att skicka memos. DALnet tolererar inte någon missbruk av MemoServ genom antingen flooding, trakasserier eller reklam/spam.

Du får aldrig någonsin med flid använda memos för att flooda andra användare. Detta inkluderar upprepade memos med samma innehåll eller fyllda med rotvältska dvs. skapad för att irritera.

Upprepande trakasserande memos räknas också som missbruk av DALnets policys. Detta inkluderar konstanta hot, floods och verbalt missbruk.

Du får inte använda MemoSerf för att göra reklam för din kanal, hemsida eller script genom att skicka memos, om du inte vet för att faktum att dom inte har något emot det. Med detta menas att du kan nämna en kanal till en vän om du är säker på att personen inte har något emot det men du får inte börja skicka ut dina egna oombedda reklammeddelanden till främlingar och bekanta.

Beroende på graden av brottet så kommer alla överträdelser av de ovanstående policys att handskas med en varning, ban från nätverket, freeze på nicket, servicesignorering eller ett mail skickat till användarens ISP's (Internet Service Provider = Internetleverantör) abuseavdelning.

10 · Rapportera Missbruk

Om du är ett offer för missbruk genom services där MemoServ är inblandad råder vi dig att rapportera detta till en CSop (Channel Services Operator) eller SAbuseteamet (Services Abuse).

Tyvärr kan loggar lätt förfalskas. Därför är enbart en log över incidenten inte tillräckligt för att vi ska kunna bedömma riktigheten i din rapport. Du måste möta följande villkor om du önskar att ett agerande ska ske mot den anklagade missbrukaren.

Först och främst är det mycket viktigt att du inte radera några memos. Kom ihåg att har ett memo blivit markerad för radering kommer det inte finnas kvar nästa gång du använder ditt nicket. Det memo måste synas i en MemoServ LIST.

Från och med här har du två val. Du kan antingen kontakta DALnets SAbuseteam angående detta problem eller så kan du på egen hand söka upp en CSop. SAbuseteamet kan nås genom . Kom ihåg att inkludera en komplett förklaring av incidenten tillsammans med en kopia av det eller de mottagna memo(s). Vid nämnandet att memot fortfarande är tillgängligt och att du inte har raderat det kommer en medlem från Sabuse för att kunna check det memo, behöva identifiera sig till ditt nick. Därför uppskattas det om du skickar en kort notis att det är ok att dom gör detta för att verifiera det memo som rapporerats. Loggar av incidenten uppskattas även dom.

Om du skulle vilja direkt hitta någon kan du lista alla CSOps genom att skriva /motd services.*. Mer information om hur du hittar en IRC Operator återfinns på http://docs.dal.net/docs/findoperse.html.