DALnet Dastavez Upayojana
Channels (ChanServ)

DALnet hamesha is bat pe vishwas rakhta hai ki har user ka hak hai ki woh apne khud ke liye khud ki jagah (Channel ) bana sake , Users ko Suwidhao ki ek suchi ( Nickserv, Chanserv, Memoserv) jo hamesh waqt ke sath badhti gayi hai. Niche kuch dastavez hai jo apko apke channel ki suraksha karne mein madat karenge DALnet ki Suwidha (Chanserv ke dwara).


Copyright © 2018 docs.dal.net. All rights reserved.