Kanali

Verzija 1.2.0


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2004-11-01

Zadnji put pregledao Documentations Team () dana 2017-11-06

Napisao Help WebTeam () dana 2000-06-01

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Pronalaženje kanala

Kako pronaći kanal, sada kada sam konačno na IRC-u? Najlakši način da pronađete kanal jeste putem /list komande. Omogućava vam da tražite hiljade i hiljade kanala na DALnet-u dok ne nađete onaj koji vas interesuje. Sintaksa je

/list *predmet-potrage*

Recimo na primjer treba vam kanal u kojem možete dobiti pomoć neke vrste. Kucali bi ste:

/list *pomoc(ć)*

Tada će te dobiti listu kanala koji sadrže u sebi riječ pomoc(ć) (npr., #Pomoc-izbjeglicama, #Pomoc, itd.). Ako želite da registrujete kanal provjerite naše ChanServ stranice http://docs.dal.net/docs/chanservba.html. Za malo bolju pomoć oko /list komande, možete pročitati na http://docs.dal.net/docs/miscba.html#2.

Sadrzaj

1 · kanala za pomoć

U nastavku je popis različitih Kanali za pomoć i teme koje pokrivaju

#amIRC

Amiga Klijent

#Aide

Pomoć na Francuskom

#DALnetAyuda

Pomoć na Španskom

#DALnetHelp

Pomoć na Engleskom

#DALnetYardim

Pomoć na Turkish

#Arabhelp

Pomoć na Arabic

#HelpDesk

Pomoć za bota ili skriptu

#IRCHelp

Osnovna IRC pomoć

#ItaliaHelp

Pomoć na Italian

#Hjelp

Pomoć na Scandinavian

#Help

Za novajlije na IRC-u

#Macintosh

Mac pomoć

#NoHack

Pomoć oko virusa

#OperHelp

IRC Operator pomoć

#NixHelp

Pomoć za Unix i Linux operativni sustav

#jmIrchelp

Pomoć u jmIrc klijenta

#DALnetUrdu

Pomoć u Urdu

#HTML

Pomoć u Web

2 · Nacionalni kanali

Imajte na umu da ovdje nisu nabrojani svi kanali(svih država).

#brasil

Portugalski

#finland

Finski

#iceland

Islandski

#israel

Jevrejski

#italia

Italijanski

#malaysia

Malezijski

#manila

Tagalog, Engleski

#france and #quebec

Francuski

#norway

Norveški

#mexico and #spain

španski

#poland

Poljski

#russia

Ruski

#sweden

Švedski

#arab

Arabski

3 · Gaming Kanali

U nastavku je popis raznih gaming kanala.

#Uno

Play UNO! kartice online

#Trivialand

kvizovi s više funkcija

4 · Povezivanje DALnet kroz Webchat

Možete se povezati sa DALnet od * Kiwi WebClient * i / ili DALnet WebClient

Kiwi: http://m.dal.net/#kanal-ime

Možete zamijeniti * kanal-ime * sa bilo koji kanal iz gornje liste

Na primjer: http://m.dal.net/#help

Također se možete spojiti putem naše DALnet Webchat

https://www.dal.net/webchat/

Za ostale mobilne klijente molimo posjetite http://docs.dal.net/docs/newbieba.html za više informacija.

5 · Preporuke

Sljedeće web stranice su korisni dokumenti koji vas mogu interesovati.

1) http://help.dal.net/HelpCommittee - Inofrmacije i aplikacija za "Preporućeni" status kanala za pomoć.

2) http://docs.dal.net/docs/chandevba.html - Razvoj kanala i sigurnosna upustva