NickServ Options

Version 1.1.7


Last translated by Wheemp () on 2006-07-20

Last revised by Documentations Team () on 2018-02-18

Originally written by LadyDana () on 2000-10-31

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

DALnet är speciellt i de faktum att de är de största IRC nätverket med services. De var även de första att lyckas lägga in ****Serv services för sina användare redan 1994. De mest använda funktioner av dessa services är NickServ, ChanServ och MemoServ. Detta dokument kommer att guida dig igenom de funktioner som finns användbara i NickServ när du har registrerar ditt nick.

En komplett lista av DALnet Serivces kommandon finns även på http://www.dal.net/services. Om du har några övriga frågor kan du fråga dessa i följande hjälpkanaler: #DALnetHelp, #Help eller #IRCHelp.

Kommandot /nickserv används för att kontakta NickServ. Det är möjligt att den IRC klient du använder inte stöder detta kommando. Om detta är fallet kan du istället använda dig av /msg nickserv@services.dal.net eller /quote nickserv .

Contents

1 · Funktioner och Ansvar

Detta dokument pekar sig mot användare som redan lyckads registrera sitt nickname hos NickServ. Därför kommer vi inte förklara hur registreringen fungerar. Du kan hitta ett dokumenet som förklarar hur du registrerar ditt nick vid: http://docs.dal.net/docs/nsemailse.html.

NickServ ger möjligheten att registrera ett smeknamn (nick), och med detta hindra andra att använda ditt nick. NickServ ger dig möjligheten att bryta anslutningen för alla andra som använder just ditt registrerade nick. Från och med idag kommer smeknamnen inte längre att gå ut efter 30 dagar. Istället kommer de att markeras som "Inaktiv". https://www.dal.net/kb/view.php?kb=401

När du registrerar ditt nick använder du ett del av ett gratis system som DALnet ger dig som användare. Var snäll och registrera inte fler nick än vad du kommer att använda, undvik även att registrera ett nick just för att förhindra att någon annan ska ha möjligheten att använda det.

2 · Idenitifiera mot ditt nick (smeknamn)

Det finns många olika sätt att idenifiera dig mot ditt nick. Du kan även identifiera mot ett nick som du inte använder för tillfället. De mest använda sättet att identifiera mot ditt nick är:

/nickserv identify [smeknamn] lösenord

Exempel:

/nickserv identify ILovePeanutButter
/nickserv identify PeanutButterLover ILovePeanutButter

Det finns även andra sätt att identifiera ditt nick:

/identify [smeknamn] lösenord
/services identify [smeknamn] lösenord
/msg nickserv@services.dal.net identify [smeknamn] lösenord

Eftersom /identify och /services är DALnet inbyggda server kommando, finns det klienter som inte stöder detta kommando. Om din klient inte stöder detta kommando, kan du lägga till /quote prefix:

/quote identify [smeknamn] lösenord
/quote services identify [smeknamn] lösenord

Ett ofta förekommande misstag av användare som råkar visa sitt lösenord ord i en öppen kanal eller i ett privat meddelande är att dom glömmer lägga till / innan dom skriver kommandot. Pga detta rekommenderar vi att du alltid kollar en extra gång innan du skickar ut identifierings kommandot till NickServ. Det finns även en mängd klienter som stöder mer än ett fönster, om du använder en av dessa klienter rekommenderar vi att du använder kommandot i Status fönstret.

3 · Hämta information om ett registrerat Smeknamn

Följande kommandon är väldigt användbart för att hämta information om ett registrerat nick. Detta vill ge dig användarens host, senaste tidpunkt som de var inloggade samt, vilka olika "flaggor" det har på sitt nick.

Syntax:

/nickserv info smeknamn

Exempel:

/nickserv info PeanutButterLover

Nedan visas ett exempel på vad NickServ skickar ut för information:

-NickServ- Info for PeanutButterLover:
-NickServ- (Currently on IRC) For extra info: /whois PeanutButterLover
-NickServ- Last seen address : butter@loving.peanutbutter.ca
-NickServ- Memos forward to : PeanutButter
-NickServ- Last seen time : Tue 10/24/2000 04:10:58 GMT
-NickServ- Time registered : Sun 08/22/1997 10:18:21 GMT
-NickServ- Time now : Tue 10/24/2000 04:17:37 GMT
-NickServ- URL : http://www.peanutbutter.ca/
-NickServ- Email address : janet@peanutbutter.ca
-NickServ- Options: Enforced, NoOp
-NickServ- *** End of Info ***

4 · "Nicket används av någon annan"

Av någon anledning, kan ditt smeknamn redan användas av någon annan när du loggar in. Beroende på situationen finns det olika kommandon att använda.

4.1 GHOST kommandot

Det är möjligt att du tappat anslutningen till nätet av olika anledningar bland annat om din ISP tappat anslutningen mot DALnet utan att du loggat ut. Vi en situation som denna kan serivices fortfarande tro att du är ansluten. Det nick som ligger kvar även fast du inte är ansluten mot det kallas oftast ghost.

Med andra ord är detta ghost nitt nick som ligger kvar även fast den inte har någon anslutning. Detta beror oftast på att servern inte känt av att du tappat anslutningen. Ett ghost försvinner oftast av sig själv efter några minuter, men om du inte har tid eller lust att vänta finns det några kommandon du kan använda dig av för att ta bort detta ghost:

/nickserv ghost smeknamn [lösenord]

Exempel:

/nickserv ghost PeanutButterLover
/nickserv ghost PeanutButterLover ILovePeanutButter

Lösenordet är inte nödvändigt om du har en matchande host registrerad mot access listan av ditt nick. För mer information om detta, se: http://docs.dal.net/docs/nsaccessse.html.

Om du använder dig av lösenord när du "dödar" ditt nick ses detta som om du även identifierar mot ditt med kommandot /nickserv identify smeknamn lösenord command.

4.2 RECOVER kommandot

Om du inte har ENFORCE "flaggan" påslagen, eller om någon just börjat använda sig av ditt nick och NickServ inte haft möjligheten att lägga dem som guest(se section 4.3), finns möjligheten att bryta deras anslutning med kommandot: RECOVER.

/nickserv recover smeknamn [lösenord]

Exempel:

/nickserv recover PeanutButterLover
/nickserv recover PeanutButterLover ILovePeanutButter

Precis som GHOST kommandot, behöver RECOVER kommandot inte lösenordet för ditt smeknamn om du har en matchande access lista.

Efter du använt dig av RECOVER, kommer ditt nick att hållas fast av NickServ. För att åter kunna använda det måste du utnyttja RELEASE kommandot för att släppa det.

4.3 RELEASE kommandot

Som enforcer är ett temporärt sätt att hålla ditt smeknamn i 60 sekunder (kräver att ENFORCE "flaggan" är påslagen). Nicket kommer att bytas till Guest***** och original smeknamnet kommer att "hållas". Smeknamn som hålls på detta sätt kan inte användast utan de som försöker använda de kommer att mötas av ett felmeddelande, ett exempel ses här under:

PeanutButterLover The nick PeanutButterLover is currently being held by a Services Enforcer. If you are the nicks owner, use /msg NickServ@services.dal.net RELEASE PeanutButterLover password to release the nickname. If thenickname recently expired, please wait patiently and try again later. [PeanutButterLover]

För att få kontroll över ditt nick igen, använd följande kommando:

/nickserv release smeknamn [lösenord]

Exempel:

/nickserv release PeanutButterLover
/nickserv release PeanutButterLover ILovePeanutButter

Om release kommandot inte ger dig nitt smeknamn tillbaka testa använda recover kommandot med (section 4.2) och repetera sedan release kommandot. När du gjort detta kan du byta tillbaka till ditt nick igen genom att skriva /nick yournickname.

Precis som med GHOST och RECOVER kommandot är det inte alltid nödvändigt att inkludera nick lösenordet utan har du en matchande access lista registrerad räcker de med det.

5 · Access Lista

Att använda en access lista kan vara svårt att förstå sig på, speciell för en ovan användare. Vi har pga detta skriv ett dokument innehållande information om hur detta fungerar, i detta dokument finns även de fördelar/nackdelar med att använda en sådan lista uppräknade. Du kan hitta information om detta vid: http://docs.dal.net/docs/nsaccessse.html.

Du har möjligheten att kolla din egen access lista samt även se vad andra användare har. Detta ger dig möjligheten att se om användaren av nicket har Identifierat till nicket Eller om de använder det utan att identifiera mot NickServ. Kommandot fungerar som nedan:

/nickserv acc smeknamn

NickServ kommer att ge dig ett nummer mellan 0 och 3. Så här kan det se ut :

-NickServ- PeanutButterLover ACC 2

Varje siffra reprensenterar en "level" av den access som en användare har mot de nick dom använder under denna tid.

ACC 0

Smeknamnet är inte registrerat.

ACC 1

Användaren har inte Identifierat smeknamnet.

ACC 2

Användaren har en matchande access lista.

ACC 3

Användaren har identifierat mot smeknamnet.

Detta kommando kan användas för att se om det är någon som använder en annan persons nick, eller kolla varför en person inte är OP även fast de finns med i AOp/SOp listorna för en kanal.

6 · Valmöjligheter

Det finns många valmöjligheter när du har ett registrerat smeknamn. Innan du försöker använda någon av dessa kommandon måste du identifiera till smeknamnet. De flesta av dessa kommando kommer inte att fungera om du inte har identifierat mot NickServ först.

6.1 Byta lösenord

Byta ditt lösenord är relativt enkelt:

/nickserv set passwd gammaltlösen nyttlösen

Exempel:

/nickserv set passwd ILovePeanutButter ILovePB

Ovanstående kommando skulle ha ändrat ditt gamla lösenord för "ILovePeanutButter" till "ILovePB". Efter en lyckad lösenordsändring skickas användarna ett bekräftelsemail till den angivna e-postadressen som meddelar dem om ett lösenordsbyte. Inget lösenord kommer att ingå i e-postmeddelandet. Det är helt enkelt ett sätt att veta att lösenordet har ändrats. Om du inte utfärdade ändringen kommer du att vara medveten om det och ha tid att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare skador. En användare kan nu rulla tillbaka en lösenordsändring. När någon gör en "SET PASSWD", kommer de att få ett mail till deras angivna e-postadress med en autokod. Den auth-koden kan användas i 72 timmar för att återställa lösenordsändringen. Det finns en fördröjning på 72 timmar (3 dagar) mellan utfärdandet av kommandona SET PASSWD och SET EMAIL. Ett nytt lösenord kan inte ställas in inom 72 timmar efter en ändring av e-postadressen, och en ändring av e-postadressen kan inte begäras inom 72 timmar efter en ändring av lösenordet.

6.2 Förhindra att andra kan använda ditt smeknamn

En av fördelarna med att registrera ditt smeknamn är att förhindra att någon annan kan använda detta smeknamn även om du inte använder det för tillfället.

Enforce-alternativet är PÅ när du registrerar ett smeknamn och det kan inte stängas av längre. Den här funktionen var tidigare känd som KILL alternativet men har sedan omdöpts till alternativet ENFORCE .

Om någon försöker använda ett "enforced" smeknamn får de 60 sekunder på sig att identifiera detta namn. Om detta är inte gjort inom denna tidsram kommer smeknamnet a~utomatiskt att ändras till "Guest*****" där * reprensenterar ett slumpat nummer.

/nickserv set enforce on

Kommandot ovan är inte längre tillgängligt för att ställa in det på / av

Utan lång livslängd finns det fortfarande personer som använder kommandot * OLD * KILL istället för ENFORCE-kommandot. Båda uppnå samma sak. Oavsett, vi har ändrat sättet att ställa in * PÅ / AV * för det verkställande kommandot. Det är inte mer valfritt för DALnet-användare att göra något med det här kommandot. Kommandot ENFORCE har tagits bort från vårt system. Det är automatiskt ON när du registrerar ditt smeknamn och kan inte stänga av det längre.

Du kan fortfarande använda ett smeknamn utan att identifiera till det genom access listorna, mer information om detta finns vid : http://docs.dal.net/docs/nsaccessse.html.

6.3 Lägga till en URL mot ditt smeknamn

Du kan lägga till en URL mot ditt smeknamn vilket kommer att visas när en användare frågar NickServ om information för detta smeknamn. Oftast används detta för att via upp sin egen hemsida.

Syntax:

/nickserv set url [URL]

Om du inte lägger till URL parametern kommer NickServ att ta bort excisterande URL från ditt smeknamn.

Exempel:

/nickserv set url
/nickserv set url http://www.peanutbutter.ca/

Den första tar alltså bort den URL som redan var registrerat mot smeknamnet medan den andra lägger till http://www.peanutbutter.ca/ till smeknamnet.

Obs! NickServ SET URL-kommandot stöder nu https://URLs. Vad är https? Besök https://techdifferences.com/difference-between-http-and-https.html

Exempel:

/nickserv set url
/nickserv sätta url https://www.peanutbutter.ca/

6.4 Ändra E-Mail Address

När du först registrerade ditt smeknamn blev du tvungen att ange en fungerade mailadress för att detta ska fungera. Du kan efter detta byta den registrerade mailadressen i efterhand mer information om hur detta fungerar finns på : http://docs.dal.net/docs/nsemailse.html.

Du kan alltså välja att ändra mailadress som är registrerat mot nicket i efterhand. För att göra detta används SET EMAIL kommandot.

/nickserv set email lösenord [email address]

Användandet av ovan kommando kommer att visa dig den mailadress som du i dagsläget har registrerat mot nicket. För att byta mailadress behövs att du skriver in en fungerande mailadress :

/nickserv set email ILovePeanutButter janet@peanutbutter.ca

För att detta ska registreras måste den nya mailadressen godkännas, ett mail kommer att skickas till den nya mailadressen med en "a~uth" länk som måste användas för att denna nya mailadress ska registreras mot nicket.

Det finns en lista av mailadresser som inte fungerar när du registrerar ditt smeknamn, detta är blockerat pga att dessa adresser blivit "abusade" tidigare. Du kan som exempel inte använda @u.dal.net addresser när du registrerar ditt nick.

6.5 Visa din mailadress offentligt

Som Defa~ult är din emailadress satt så att den inte kan ses av andra användare. Om du vill att den ska synas för andra användare när dom kör en information för smeknamnet mot NickServ måste du "flagga" detta. Detta gör du med SHOWMAIL kommandot.

/nickserv set showemail on
/nickserv set showemail off

När detta är på "On" kommer mailadressen att synas vid en /NickServ info smeknamn, om du inte vill att detta ska synas se till att du har den som i andra exemplet "off".

DALnet tar inte ansvar för den möjliga spam som kan komma om du visar din mailadress offetligt, detta är ett frivilligt val från din sida.

6.6 Förhindra MEMOS

NOMEMO valet är relaterat till MemoServ och det finns även information om detta vid DALnet MemoServ documentet, detta finns vid http://docs.dal.net/docs/memoservse.html. Kortfattat kommer detta förhindra att personer kan skicka memos till dig.

Detta kommando är väldigt lättanvänt:

/nickserv set nomemo on
/nickserv set nomemo off

Detta sätter NOMEMO av och på, svårare än så är det inte :)

6.7 Hindra Op Status

Precis som att hindra ett memo att komma fram till dig kan du även förhindra möjligheten för andra att lägga till dig i en AOp/SOp lista.

/nickserv set noop on
/nickserv set noop off

Detta slår av/på möjligheten för andra att ge dig OP status. Håll i minne att om du vill bli tillagd i någon kanal måste du först se till att detta är avslaget.

6.8 SENDPASS

DALnet ger dig möjligheten att be om att ditt lösenord mailas till dig om du glömt det (Se section 8). Du kan välja att blockera detta genom att slå på MAILBLOCK . Använd detta kommando sparsamt eftersom du inte kommer att ha möjligheten att be om ett nytt lösenord om du tappar det gammla.

/nickserv set mailblock on
/nickserv set mailblock off

Se ovan för instruktioner på hur MAILBLOCK kommandot fungerar.

7 · Avregistrera ett smeknamn

Du kan välja att avregistrera ett smeknamn. Detta är uppdelat i två steg. Först av allt skickar du en "request" om att avregistrera ditt nick. Steg två är att godkänna detta. Alltså kan du inte av misstag avregistrera ditt smeknamn.

DROP kommandot fungerar som nedan:

/nickserv drop smeknamn

Exempel:

/nickserv drop PeanutButterLover

NickServ svara med något liknande som nedan:

-NickServ- The request for dropping a nick must be confirmed. Please check your email address for further instructions!

Följ instruktionerna som kommer i mailet för att fullfölja detta.

/nickserv auth smeknamn authorization code

Slutligen kommer NickServ att ge en notice om att smeknamnet blivit avregistrerat (droppat):

-NickServ- The nick PeanutButterLover has been successfully dropped.

När du droppar ditt smeknamn kommer även din hemsida hos DALnet försvinna (http://home.dal.net/nickname) samt emailadress om du har en sådan registrerad (nickname@u.dal.net)

8 · "Jag har glömt mitt lösenord"

Innan du får panik över att ditt lösenord inte fungerar eller att du glömt de ska du tänka på att lösenorden är "Case" sensitive, alltså den känner av stora/små BokstäverCaSe SeNsItIvE. Detta betyder att "STAR" inte är det samma som "star" eller "StaR". Testa dessa möjligheter först, det är möjligt att du bara glömt stor bokstav i början och inte hela lösenordet.

Om du har en mailadress registrerad till smeknamnet har du möjligheten att be om att ett lösenord skickas till den mailadressen. Se nedan för exempel på detta :

/nickserv sendpass [smeknamn] [email address]

Exempel:

/nickserv sendpass PeanutButter janet@peanutbutter.ca

Email adressen du använder måste vara den samma som den adress som du har registrerat mot smeknamnet. Detta kommando fungerar inte om du har MAILBLOCK påslaget. Se section 6.8.

Om du inte lyckas lösa detta problem själv kan du fråga om assistans av en IRCop.

Instruktioner om hur du hittar en IRC Operatör finns vid : http://docs.dal.net/docs/findoperse.html.

Uppdatering: Tidigare skickades nuvarande lösenord för smeknamnet direkt till din e-postadress. Effektivt omedelbart kommer SENDPASS-kommandot att fungera enligt följande:

1. Du kommer att få en e-post med en behörighetskod för att bekräfta din förfrågan, som du måste agera på. Tillståndskoden kommer att gälla i 72 timmar (3 dagar).

2. När du har gjort tillståndet enligt instruktionerna skapar NickServ ett NEW, RANDOM PASSWORD för smeknamnet och kommer att berätta det nya lösenordet som ett svar på din AUTH-kommando.

9 · Missbruk av NickServ

Att hålla nick registrerade i en databas kräver utrymme samt jobb från de som sköter detta hos DALnet. DALnet IRCnetwork godtar inte att du som användare registererar fler nick än du har möjligheten att använda. Vi kan säga som så att 5 smeknamn eller färre är ett godkänt antal smeknamn, allt över det är onödigt många.

Beroende på hur grovt missbruket kommer detta hanteras på olika sätt. Det kan vara allt från varningar till att du blir bannad från nätet. Om missbruken blir allt för grovt kan även din ISP (Internet leverantör) kontaktas.

DALnet Administration har även rättigheten att droppa ett nick som brytit mot de regler som finns på nätet. Expempel på detta kan vara: Spela att du är service eller en IRCop, evada (gå runt) a~utokills, mass reklam/spam etc.