DALnets NickServregistrering

Version 4.0.0


Senast translaterad av DreamHealer () - 2018-11-21

Senast reviderad av h () - 2018-11-16

Ursprungligen skrivet av Kzoo () och Wizzu () - 2000-10-01

Skicka eventuella kommentarer och respons relaterat till detta dokument (endast!, ej support) till docs@dal.net. Vill du ha support relaterat till information vilken ej innefattas av detta dokument, se sidan http://help.dal.net.

Introduktion

Följande dokument beskriver vilka steg som måste följas för att registrera ett nickname på DALnet. Dokumentet täcker även andra kommando och områden relaterad till de e-postkrav som en registrering av ett nickname kräver (se nedan).

DALnets registrering av ett nickname (nick) är en process i två steg. Bland annat måste en e-postadress anges vid registrering av ett nickname. En registrering av ett nickname som inte har bekräftats genom ett mail kommer att släppas efter 72 timmar. Det är därför väldigt viktigt att en riktig e-postadress används vid registrering.

Index

1 · Hur du registrerar ditt nickname

Notera: DALnet Nick Registrerings Service (NickServ) har ändrats till att göra en "text captcha" innan den behandlar NickServ REGISTER förfrågningar. Målet med services är att alltid ge ut nick och kanaler till den "första mänskliga användaren att få dem". De senaste få åren har vi sett en ökning av bottar som får nick och kanaler, håller dem, och aldrig släpper dem. Det är inte rättvist för vanliga användare att ett botnät får nick före mänskliga användare får dem. Captcha är ett test skapat av ett program vilken är menat att endast människor ska klara av och inte datorer. Det vanligaste scenariot är en bild av ett ord eller fras som datorer inte kan läsa vilken du måste skriva in i ett inputfält för att fullfölja ett abonnemang eller registrering. När du utför det vanliga registreringskommandot till NickServ kommer du behöva svara på en lätt slumpvis vald fråga. Denna fråga är också menat att skickas till NickServ. Om svaret är rätt kommer du bli skickad det normala AUTH mailet vilken måste fullföljas som vanligt. Om svaret är fel kommer du bli ombedd att försöka igen. Frågorna är väldigt enkla och kommer uppdateras varje vecka.

Kommandot för att registrera ditt nick är följande:

/nickserv register lösenord e-postadress

Användaren får en notis tillbaka från NickServ med fråpan.

/nickserv register lösenord emailadress svaret

Exempel:

/nickserv register PeanuttyButteryPass12 janet@peanutbutter.ca

-NickServ- Before you can register the nick PeanutButterLover, you need to answer this question:
-NickServ- Mark's name is?
-NickServ- To answer, type: /msg NickServ@services.dal.net REGISTER PeanuttyButteryPass12 janet@peanutbutter.ca answer_here
-NickServ- Please visit http://www.dal.net/kb/view.php?kb=188 or join #Help for more information

/nickserv register PeanuttyButteryPass12 janet@peanutbutter.ca Mark

Där PeanuttyButtery12 är det valda lösenordet och janet@peanutbutter.ca är den fungerande e-postadressen och Mark är svaret på frågan.

Det är många saker du bör tänka på vid val av ditt lösenord. För en guide på detta, var snäll och besök DALnets lösenordsguid vid http://docs.dal.net/docs/passwordsse.html för vidare information.

Det krävs att du bekräftar din registrering innan du får tillgång till alla olika val som finns tillgängligt genom Services. Därför är det mycket viktigt att du använder dig utav en fungerande e-postadress. Se sektion 3 för mer information.

2 · Hur du identifierar till ditt nick

För att få tillgång till en rad olika kommandon krävs det att du identifierar till ditt nickname. Det finns "flera" sätt att identifiera sig varav de två mest populära är:

/msg nickserv@services.dal.net identify nick lösenord
/nickserv identify nick lösenord

Det är också möjligt att identifiera till ett nickname du inte för närvarande använder. Dock om du endast vill identifiera till det nickname du använder för tillfället kan du utesluta parametern nick. Exempel:

/msg nickserv@services.dal.net identify PeanuttyButteryPass12
/msg nickserv@services.dal.net identify PeanutButterLover PeanuttyButteryPass12
/nickserv identify PeanuttyButteryPass12
/nickserv identify PeanutButterLover PeanuttyButteryPass12

Andra metoder för att identifiera dig till NickServ är:

/quote nickserv identify nick lösenord
/identify nick lösenord
/services identify nick lösenord

Precis som i föregående kommandon är nickparametern frivillig om du endast ska identifiera dig till det nick du använder för tillfället.

OBS! Ett gott råd är att skriva alla kommandon i statusfönstret eller, om ditt IRC-program inte har ett statusfönster, i ett annat fönster som inte är en kanal- eller ett meddelandefönster. Detta för att undvika att du av misstag skriver ut ditt lösenord till en kanal eller en annan användare. Detta kan t.ex. hända om du glömmer använda slash (/) när du ska identifiera dig och på så sätt visa en hel kanal ditt lösenord.

Under INGA omständigheter ska du försöka identifiera dig till någon annan än NickServ eller ChanServ. Skulle du möta folk med liknande nick, som t.ex. MickServ eller NickSrv, ska du vara varsam. Du kan förlora ditt nickname och dess privilegier om ditt lösenord skulle falla i händerna på någon annan person. Kom ihåg att det är DU som personligen är ansvarig för att skydda dina lösenord. Du kan hitta en mer utförlig beskrivning om falska Services och IRC Operators på http://docs.dal.net/docs/ircimpsse.html.

Kom ihåg att lösenord är känsliga för stora och små bokstäver om du inte du inte kan identifiera till ditt nick. Det betyder att NickServ ser stora och små bokstäver olika, t.ex. är "apple", "APPLE" and "aPPLe" helt olika lösenord. Se till att du skriver till lösenord rätt. Om du är säker och fortfarande får ett felmeddelande kan du använda dig av kommandot SENDPASS som är beskrivet på http://docs.dal.net/docs/nickservse.html. Om det inte heller fungerar, försök då att hitta en IRC Operator för vidare hjälp. Instruktioner om hur du lokaliserar en IRC Op kan du hitta på http://docs.dal.net/docs/findoperse.html.

3 · Hur du bekräftar din registrering

Inom en timme, med få undantag, kommer du få ett mail från "DALnet User Registration" som skickas till den e-postadress du angav vid din registrering. I detta mail mail kommer du få en bekräftelsekod (AUTH) och instruktioner i hur du använder den för att fullborda din registrering. Men, om du missat att slutföra din registrering, kommer du få en notifiering från NickServ nästa gång du ansluter till DALnet vilken säger att ditt nick inte är fullt registrerat. Följande är ett exempel på vad du då kommer att se:

-NickServ- Registration for the nickname PeanutButter is not complete.
-NickServ- Please check your email address for further instructions or visit http://docs.dal.net/docs/nsemailse.html#3 for more information.

Om ditt e-postprogram stöder det är det enklast att fullborda din registrering genom att klicka på Webbadressen som börjar med "http://users.dal.net/cgi-bin/verify.cgi? i mailet eller kopiera länken in i valfri webbläsare. Om det inte är möjligt gör då följande:

 1. I mailet du får finns det ett kommando du kan använda ihop med din bekräftelsekod. Kopiera denna kommandot med kod, om möjligt, in i datorns buffert eller skriv ner koden på ett papper.

 2. Anslut till DALnet (irc.dal.net 7000).

 3. Om du har kopierat kommandot så klistra in det i ditt IRC-program. Eller skriv in det för hand om du skrev ner det på ett papper.

 4. Skicka kommandot med Enter-knappen. Du ska då få en bekräfelse från NickServ att din registrering är nu fullbordad. OBS! I vissa IRC-program kommer bekräftelsen i ditt statusfönster.

  -NickServ- Mission accomplished! The nick YourNick is fully
  -NickServ- registered. You now have access to change your nick
  -NickServ- settings, send memos to other users and use DALnet's
  -NickServ- registered user web site at http://users.dal.net

Om du behöver använda dig utav "/quote nickserv" eller "/msg nickserv@services.dal.net", tar du helt enkelt och kopierar resten av kommandot ur emailet efter "/nickserv" och klistrar in.

Skulle du försökta använda dig av en bekräftelsekod (AUTH-kod) på ett redan fullt registrerad nick kommer NickServ att svara med

-NickServ- This nick is already fully registered.

4 · Hur man förfrågar ett inaktivt nick

DALnet har ändrat på det sätt nickförfallningssystemet fungerar. Nick kommer inte längre förfalla efter 30 dagar utan de kommer bli markerade som inaktiva.

Inaktiva nick vilka inte efterfrågats kommer exspirera och rensas ut från databasen efter 3650 dagar (10 år).

När ett nick blir markerat som "Inaktiv", andra användare som varit registrerade i minst ett år kan förfråga om nicket via portalen users.dal.net (Users --> Request a nickname).

När en förfrågan gjorts på ett nick kommer nuvarande ägaren av nicket bli notifierad via email och de kan välja att gå online och göra anspråk på det (genom att identifiera sig via NickServ).

Om ett förfrågat nick inte gjorts anspråk på av nuvarande ägaren, kommer services låta en av dem som gjort anspråk på nicket att få registrera det.

Om fler än en person gjort en förfrågan på nicket kommer services slumvis välja ut vem som får registrera det.

Q: Hur många nick kan jag förfråga?

A: Det finns ingen teknisk gräns till hur många nick du kan förfråga, men kom ihåg att det finns andra användare som kanske också är intresserade av de nick du vill ha och att du inte bör göra förfrågningar på fler nick än du rimligen kan använda dig av.

Q: Vad händer om jag fått ett email från services men hemsidan säger att min förfrågan löpt ut ("Your request has already expired!")?

A: Om services väljer ut dig till att registrera nicket, måste du göra det inom två dagar, services kommer efter två dagar låta någon annan få en chans att registrera nicket.

Q: Måste mitt nick vara registrerat i ett år?

A: Ja, detta är ett krav.

Q: Varför hjälper ni nicksamlare/nickjägare?

A: Vårt mål är alltid att hjälpa riktiga användare. Det nya systemet kommer kunna ge riktiga användare vilka "kämpar" om ett nick en chans mot nickjägare. Tidigare kunde nickjägare med hjälp av ett botnät jaga nick och riktiga användare hade ingen chans att få dem.

Q: Vad händer med frysna nick?

A: Samma process kommer användas för frysna nick men frysna nick kommer inte bli inaktiva förrens efter 90 dagar (istället för 30 dagar) och den tidigare ägen kommer inte få något email om det.

Q: Vad händer med nick som inte kan användas eller registreras?

A: Just nu inkluderas inte dessa nick i denna process, men det är möjligt att vi låter användare göra förfrågningar på dessa i framtiden.

Q: Jag är intresserad av ett nick som ej blivit använt på mer än 30 dagar men /NickServ INFO visar inte nicket som inaktivt. Varför?

A: Antigen har nicket blivit fryst (det tar 90 dagar för frysna nick att bli inaktiva) eller har nicket blivit undantaget. Några nick hade en inställning vilken gjorde att de nicken tidigare inte förföll, dessa nick är undantagna från detta system och kommer inte bli inaktiva.

Q: Kan jag använda ett script för att göra en förfrågning på ett nick?

A: Nej, systemet är till för riktiga användare och inte för script/bottar.

Q: Kan en IRC Operatör hjälpa mig få det nick jag förfrågat?

A: Nej, processen är helt automatisk och IRC Operatörer kan inte blanda sig i det.

Q: Kan en IRC Operatör svara mig hur många användare som gjort förfrågan på ett nick?

A: Nej, processen är helt automatisk och denna information är synlig.

Q: Jag var på semester i två månader och jag missade mailet som berättade att någon gjort förfrågan på mitt nick. Kan jag få mitt nick tillbaka?

A: Nej, ägaren av ett inaktivt nick har 7 dagar på sig att göra anspråk på deras nick om någon annan gör förfrågan på det. Om de inte gör anspråk kommer services ge nicket till någon av de som gjort förfrågan på det (och förfalla nicket i processen).

Q: Jag förfrågade ett nick och efter en vecka fick jag ett mail som berättade att det nick jag ville ha är tillgängligt men den tidigare ägaren kom och identifierade sig innan jag kunde fullfölja registreringen. Varför?

A: Den tidigare ägaren har officiellt 7 dagar på sig att gör anspråk på deras nick men rent tekniskt (av design) kan de komma tillbaka efter 7 dagar och göra anspråk på nicket sålänge ingen (av de som förfrågat nicket och fått det från services) fullföljer registreringen.

Q: Vad händer med en kanal om kanalägarens nick blir inaktivt?

A: Inget. När ett nick blir flaggad som "Inaktiv" kommer fortfarande den access den hade finnas kvar (inklusive ägarskap till kanaler). Ett nicks access är endast avlägsnat om en annan användare fullföljer processen för nickförfrågningar och får nicket. Kanaler utan efterträdare kommer förfalla om någon annan får nicket och kanaler med efterträdare kommer starta processen för efterträdare (kanalen kommer inte ha någon ägare tills efterträdaren övertar kanalen eller kanalen förfaller).

5 · Ändra din E-postadress

Du kan ändra på din e-postadress som är kopplad till ditt nick.

Kommandot för att utföra en sådan ändring är:

/nickserv set email lösenord e-postadress

For exempel:

/nickserv set email mittlösen123 janice@delightful.net

OBS! Notera att din e-postadress ändras inte förrän du har bekräftat ändringen med en kod som skickas till samma e-post som är kopplad till ditt nick. Ändra din e-postadress är en process i två steg. När en ändring av en e-postadress är begärd (med ovanstånde kommando) kommer ett mail skickas ut till den befintliga e-postadressen. Detta mail förklarar att en ändring av e-postadressen har begärts och ger även dig en möjlighet att avbryta ändringen inom 72 timmar från det då kommandot utfördes. Om ändringen inte avbryts inom 72 timmar kommer ett andra mail skickas till den nya e-postadressen som angavs, där instruktioner om hur du slutför ändringen återfinns.

Du kan använda dig av kommandot SET EMAIL utan några andra parametrar och på så sätt se vilken e-postadress som är för närvarande kopplad till ditt nickname:

/nickserv set email

6 · Varför att koppla en e-postaddress till ditt nick är så viktigt

6.1 Privilegier för ett fullt registrerat nickname

DALnet krävde att fr.o.m. 31e Oktober 2000 ska en e-postadress ha kopplats till alla registrerade nicknames. Nicknames som inte hade en e-postadress vid det nämnda datum blev oregistrerade.

Privilegier som du har genom ett nickname som inte är fullt registrerat genom bekräftelse är följande:

 • Du kan använda kommandot identify

 • Du kan använda kommandot set email

 • Du kan använda kommandot drop

 • You kan logga in på http://users.dal.net

Privilegier som INTE är tillgängliga för ofullständigt registrerade nicknames är följande:

 • Du kan inte använda dig utav MemoServ och skicka och ta emot memos

 • Du kan inte använda dig av NickServs accesslista (kommandot access)

 • Dessa kommandon är inte tillgängliga för dig: set enforce, set url, set mailblock, set noop, ghost, recover and release

För mer information om dessa kommandon, var snäll och besök http://docs.dal.net/docs/nickservse.html, skriv /nickserv help när du är ansluten till DALnet, eller besök http://www.dal.net/services.

6.2 Skicka lösenord till din e-postadress

Hela idén med att koppla en e-postadress till ditt nick är så att du kan begära ditt lösenord skickat till din e-postadress om du skulle glömma bort det. Detta är ett betydligt säkrare och smidigare sätt att återfå ett förlorat lösenord än att försöka övertyga en CSOp att du är den rättmätiga ägaren till nicket. När ett lösenord är begärt utskickat för ett nick, skickas det till den e-postadress som för tillfället är kopplat till just det nicket.

OBS: Det är ditt ansvar att se till att du upphåller säkerheten runt din e-postadress. Det är t.ex. inte en bra idé att ha samma lösenord för din e-postadress som ditt nick. Skulle ena lösenordet bli upptäckt av en annan person är chansen stor att andra ställen med samma lösen blir det också och då kan denna person göra en rad olika ändringar associerat med ditt nick.

Hur fungerar lösenordsprocessen? Fr.o.m. 12e juli 2001 tillåter DALnet användarna att de genom kommandot SENDPASS kan begära sina lösenord utskickade till sig. Du måste veta e-postadressen kopplad till nicknamet vid ett utförande av kommandot SENDPASS och likadant måste du veta e-postadressen kopplad till en kanalägares nick för att kunna skicka en kanals lösenord till dig. Endast en SENDPASS per e-postadress är tillåten inom en 72-timmars period. Därför om en person har glömt bort både sin kanals och ägarnickets lösenord måste dom begäras med 72 timmars mellanrum, d.v.s. ägaren får vänta på ena lösenordet.

Lösenord är skyddade av ytterligare en begränsning. Endast ett bestämt antal SENDPASSes inom en bestämd tidsperiod kan begäras från en och samma IP eller host.

Syntaxen för SENDPASS är förklarat på http://docs.dal.net/docs/nickservse.html.

CSOps är fortfarande tillgängliga för lösenordsdispyter eller frågor som användaren inte kan lösa på egen väg. Din e-postadress visas inte för IRCOps när en SENDPASS utförs. NickServ handhar automatiskt utskicken av lösenordsemails.

Ännu en gång, hur du hittar en IRCOp kan du hitta en beskrivning på http://docs.dal.net/docs/findoperse.html.

7 · Säkerhet gällande E-postadress

DALnets säkerhet gällande e-post finns att läsa på http://www.dal.net/emailinfo.html. Där beskrivs den bestämda policyn DALnet har för att skydda din e-postadress. Under inga omständigheter kommer DALnet att ge ut listan med e-postadresser till någon. Om du är orolig över din e-postadress säkerhet var snäll och följ ovanstående länk och läs.

Ännu engång, IRC Ops som skickar ut ditt lösenord genom NickServ kommer inte att se din e-postadress då det är en automatisk process.

Andra användare kommer inte att se din e-postadress om du inte vill att dom ska göra det. Om du inte gör någon ändring efter att du har kopplat en e-postadress till ditt nick kommer ingen att se den. Om du dock vill att andra ska se vilken e-postadress du har kopplat till ditt nick vid en informationskoll genom NickServ, (tillgänglig genom /nickserv info ditt_nick), kan du göra det på följande sätt. Efter du har identifierat till ditt nick, skriv då följande kommando:

/nickserv set showemail on

Skulle du ändra dig och vill dölja din e-post igen är det bara att skriva följande kommando::

/nickserv set showemail off

Som tidigare nämndes är din e-postadress säkerhet helt och hållet ditt ansvar. DALnet är inte ansvarig för spammeddelande eller stulna lösenord genom försumming av ägaren. Även om SHOWEMAIL har sina fördelar om du skulle glömma bort vilken e-postadress du använt och vill begära en SENDPASS har det även sina nackdelar att andra personer kan se den också skicka spam till din e-postadress. Om du delar e-postkonto med någon annan kan den personen komma över ditt lösenord. Lösenord är konfidentiella och bör INTE delas med någon.

Om du inte vill använda din riktiga e-postadress, ta då och använd en av många de e-postkonto som är gratis på Internet. Dock är som regel säkerheten inte lika hög med en av de gratistjänsterna som med en e-postadress som din Internetleverantör handhar. Det är mycket viktigt att du ser till att du håller e-postadressen kopplad till ditt nick uppdaterad d.v.s byter du e-postadress byt då till samma adress kopplad till ditt nick. DALnet tar inget ansvar för problem som uppstår för att ett nick inte längre är kopplat till en fungerande e-postadress.

7.1 "Jag vill inte ge min e-postadress till er!"

Det är självklart din rätt men vi vill poängtera att DALnet är en gratistjänst. Det finns flera gratistjänster på Internet där de kan kommas fråga efter din e-postadress för att kunna hjälpa dig bättre. DALnet tvingar inte dig att registrera ditt nick för att ansluta dig till våra servers.

Vi rekommenderar att dom som är oroliga angående säkerheten rörandes deras e-postadress tar och skaffar en gratisadress för att att sedan använda vid registreringen och fullbordandet av sitt nick. Väl registrering är fullbordade kan du glömma bort den gratisadressen om du så vill. Dock, kom ihåg att om du för det så kastar du bort alla rättigheter med att få framtida assistans med dina lösenord.

8 · Felsökning och Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

Fråga: NickServ säger att min bekräftelsekod (AUTH-kod) inkorrekt. Vad ska jag göra?

Svar: Du ska först dubbelkolla att du använt dig av helt rätt nummer i koden. Detta är varför kopiera klistra in är att rekommendera där möjligt. Det är också möjligt att du har bytt e-postadress och har använt dig av koden för den förra adressen. Läs hela emailet du fått och försäkra dig om att det koden du använt gäller för rätt nickname. När du använder dig av flera nicks till samma e-postadress är det lätt att blanda ihop dom.

Om du har ändrat din e-postadress efter registreringen (men ej bekräftat) kommer en ny kod att skickas till den nya e-postadressen. Endast den nya bekräftelsekoden kommer att fungera för att fullborda din registrering av ditt nickname.

Du kan också begära ett utskick av en ny bekräftelsekod från services genom att nollställa din e-postadress genom att använda kommandot SET EMAIL (sektion 5). Om NickServ svarar att du redan har kopplat en e-postadress kan du kringå detta genom att först använda kommandot med en falsk e-postadress för att sen göra om proceduren med den riktiga e-postadressen.

Fråga: När jag angav min e-postadress så skrev jag ett fel. Vad ska jag göra?

Svar: Så länge det inte har gått 24 timmar sen du först registrerade nicket kan du ändra e-postadressen. Först tar du och identifierar dig till ditt nickname (sektion 2). Sen kan du använda kommandot SET EMAIL (sektion 5) för att koppla den riktiga e-postadressen.

Kom ihåg att om den ursprungliga e-postadressen du angav inte var riktig kommer du inte få den första bekräftelsekod (AUTH-kod) som skickas ut från Services. När du dock får koden, skickad till rätt adress, tar du och använder den som beskrivet ovan.

Fråga: Någon använder mitt halvregistrerade nick. Hur kan jag återfå kontroll om jag inte kan använda mig av kommandona RECOVER eller GHOST?

Svar: Kolla din e-post efter bekräftelsekoden och använd den för att fullborda din registrering av ditt nickname. När detta är gjort har du tillgång till kommando RECOVER och GHOST.

Fråga: Jag fick inge bekräftelsekod (AUTH-kod) till min e-post. Vad ska jag göra?

Svar: Det finns flera möjliga orsaker varför detta har inträffat. Den vanligaste är att du skrev något litet fel i adressen när du använde registreringskommandot. Du kan verifiera vilken e-postadress som användes genom att skriva:

/nickserv set email

Om e-postadressen är fel kan du korrigera detta genom att använda följande kommando:

/nickserv set email lösenord e-postadress

En annan orsak varför det kan ha hänt är att det kan vara förseningar i utskicken av koden från DALnet. Om många har begärt olika utskick till sina e-postadresser kan det skapas en kö. Vänta därför minst sex timmar innan du frågar en IRC Op att hjälpa dig.

Du kanske inte har använt en fungerande e-postadress. Du måste använda dig av en fungerande e-postadress du har tillgång till. Om du inte vill använda din primära e-postadress kan du använda dig utav en av de många gratis som finns på Internet. Kom ihåg att det är ditt ansvar att hålla adressen vid liv då det är till alla ev. lösenord kommer att skickas om du skulle glömma bort ditt lösenord. Besök sektion 7.1 för mer information.

Fråga: Jag tror någon har hackat mitt lösenord till mitt nick och e-post.

Svar: Lösenordens säkerhet är ditt ansvar.

Försök att begära ditt lösenord utskickat till din e-post genom kommandot SENDPASS som förklaras på http://docs.dal.net/docs/nickservse.html. Om det inte fungerar, besök då #operhelp och vänta på att få voice av en op i kanalen. Svara inte på några meddelande från kanalen från någon annan än en op. Det finns dokument som beskriver hur du hittar en IRC operator på DALnet. Du kan finna dessa på http://docs.dal.net/docs/findoperse.html.

Här är några bra instruktioner gällande säkerhet av lösenord:

 • Välj ett lösenord som är minst sju tecken långt och som innehåller en blandning av stora och små bokstäver och även siffror och ev. andra tecken.

 • Skriv aldrig ett Serviceskommando i ett kanalfönster utan använd ett annat fönster för det, t.ex. statusfönstret om ditt IRC-program har ett.

 • Lägg inte in lösenord i olika scripts då andra kan få tag på det på ett eller annat sätt. Du bör även vara försiktig med vilka scripts du använder. Vissa av de tillgängliga scripts tillåter inte bara skaparen att stjäla dina lösenord men också att kontrollera din dator.

 • Om du identifierar till ditt nickname när du sitter på ett internetcafé, bibliotek eller använden en annan offentlig dator se då till att ingen ser vilka lösenord du skriver och att inga komprimerande scripts körs på datorn. Det är också säkrast om scriptet du använder inte loggar på en offentlig dator.

 • Berätta aldrig ett lösenord för någon annan och kom ihåg att ingen på DALnet kommer att kontakta dig och be om ditt lösenord. Den enda situation där du kan kommas få frågan om ditt lösenord är när du har kontaktat en CSOp för hjälp med ditt lösenord.