IRC Operatori

Verzija 1.1.4


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2004-11-01

Zadnji put pregledao Documentations Team () dana 2017-07-15

Napisao LadyDana () i" curve () dana 2000-12-17

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Ima mnogo mitova i legendi o IRC Operatorima, njihovim odgovornostima, komande kojima imaju pristupa itd. Ovaj dokument objašnjava kakve odgovornosti ima IRC Operator na DALnet-u, i šta mogu raditi i ne. Također objašnjava neke mitove i legende koje ste čuli o operima.

Ako trebate pomoć IRCOP-a posjetite http://docs.dal.net/docs/findoperba.html.

Sadrzaj

1 · Šta je IRCOP?

Riječ IRCOP znači IRC Operatori -- ne IRC Cop(policajac) ili mIRC Cop kao što neki vjeruju. Oni se još zovu operi.

IRC Operatori su korisnici koji imaju pristup komandama koje im dozvoljavaju da vode svoj server na mreži. Oni obično imaju više iskustva sa IRC-om i DALnet-om nego obični korisnici, i tako su a~utomatski klasificirani da rješavaju određene probleme koji se dogode. Imajte na umu da su oni dobrovoljci i da ne dobivaju pare za ovaj posao.

2 · Koje su odgovornosti IRCop-a?

Primarna odgovornost IRCop-a je da njihov server, i čitava mreža rade bez ikakvog problema. To uključuje izbacivanje klonova, flodera, ili masovnih spamera i diskonektovanje i re konektovanje servera kako bi popravili lag ili netsplit(objašnjenja šta je netsplit možete pronaći na http://docs.dal.net/docs/netsplitsba.html).

IRCop može također izabrati da provodi dosta svog vremena pomažući drugim korisnicima. Na primjer, jedan od najčešćih razloga zbog traženja IRCop-a jeste zato što ste zaboravili svoju šifru.

Određeni server administrator može tražiti od svog opera da pomaže korisnicima neko vrijeme, ali ovo ne vrijedi za sve servere. Imajte na umu da većina IRC Operatora je za~uzeta sa svojim odgovornostima na serveru stoga nemojte ih ometati ako su ne aktivni ili su odsutni.

3 · Šta IRCop ne radi?

Suprotno od vjerovanja, IRCop ne može raditi šta god želi. Oni su izabrani kao operi za svoj server i mrežu, i kao takvi, od njih se očekuje da poštuju pravila i da se ponašaju kako treba bez obzira što imaju IRCop status.

IRCop-ovi neće brisati ili krasti vaše nickove i kanale radi zabave. Sve što oni urade je zabilježeno i svaka akcija svakog opera se poslije promatra. I da znate da IRCop-ovi na DALnet-u ne mogu čitati vaš osobni razgovor dok je to moguće na drugim mrežama.

IRC Operatori ne uključuju sebe u vodstvo kanala. Problemi kao ban ili izbacivanje kanala trebali bi prijaviti vlasniku kanala, a ne IRCop-u.

4 · Kako "operi" rade?

An O:linija (veliko 'O') govori nam da je neko globalni operator. Lokalni operator pristup je obilježen sa o:linijom (malo 'o').

Tehnički, O:linija je linija u kodu IRC servera(IRCd), konfiguracijskom fajlu. O:linija sadrži informacije o IRCop hostu, nicku i šifri. Također pokazuje nivo komandi kojima će IRCop imati pristup.

Kada Server Administrator želi da neku osobu doda na IRCop listu, oni će i dodati mu O:liniju u konfiguracijskom fajlu. Kada je ta linija dodana, /oper komanda će omogućiti tu osobu da postane IRCop na tom serveru. IRCop mora uvijek da se konektuje na server na kojem je i dobio O:liniju, pošto /oper komanda neće raditi ni na jednom drugom.

Stoga, IRCop će moći da bude član samo jednog servera, ali moći će koristiti /oper komandu na drugim u slučaju da taj server padne.

5 · Šta su drugačiji "tipovi" IRC Operatora?

IRCop-eri nemaju jednake moći. Imamo različite kategorije IRC Operatora, i svaki nivo ima pristup određenim komandama. Tako veći nivo ima veće odgovornosti od nižeg nivoa, ali zato ima i veće moći. Sljedeći tekst će vam objasniti koje imamo nivoe vlasti.

5.1 Lokalni Operator

Lokalni IRCop je samo oper na serveru na kojem se nalazi. Oni imaju samo mogućnost da stavljaju k:linije na svom serveru(izbacivanje sa servera), da konektuju svoj server, da vide korisnike koji imaju namješten +i mod i ostale ograničene mogućnosti.

Ustvari, lokalni operatori mogu samo utjecati na stvari na svom serveru, i nikako na ostatku mreže.

5.2 Globalni Operator

Globalni IRCop je oper, ma na kojem serveru vi bili. Oni mogu da diskonektuju korisnike sa mreže, imaju mogućnost da vide ChanServ pristup liste (Aop/Sop/), itd.is shown to be an oper, no matter what server you happen to be on. They can disconnect users from the network, have the ability to see ChanServ access lists (aop/sop/count), etc.

Za razliku od lokalnih, globalni operatori mogu da utiču na čitavu mrežu na osnovu svojih akcija.

5.3 Servis Administrator

Servis Administrator je skraćeno SA (korisnički mod +a). Oni mogu da stave ban na jedan čitav provajder ako to žele, masovno izbacivanje sa kanala, NickServ pristup liste, mjenjaju kanal modove bez opa na kanalu, i čak ne moraju biti na tom kanalu.

5.4 Server Administrator

Server Administrator (korisnički mod +A) je administrator DALnet servera. Oni su odgovorni za primarne opere na svom serveru i za postojanje svog servera. Mogu biti samo dva server administratora za jedan server.

5.5 Kanal Servis Operator

Kanal Servis Operatori jo zvani kao CSop. Oni mogu da povrate i šalju šifre, "zalede" nickove i kanale, zatvore kanale itd.

5.6 Servis Root Administrator

Oni imaju najveći pristup Servisima. Neki od njih su Servis koderi, dok su ostali članovi Administracijskog oversight odbora(u prošlosti zvani izvršni odbor).

6 · Koji postoje timovi na DALnet-u?

Imamo više timova na DALnet-u. Ti timovi se sastoje većinom od IRCop-era, ali nisu svi operi. Ovi timovi postoje iz nekog razloga, kao npr. masovnog spama, održavanja web stranica itd.

Kompletna lista timova je dostupna na http://www.dal.net/admin/teams.php3.

6.1 K-Line

K-Line Tim je najveći tim na DALnet-u i oni su zaduženi za sve što može izazvati mrežni ban.

K-Line ima i svoje pomoćne timove, a oni su: Klonovi, Masovno reklamiranje, Zatvarači, CyberCafe, Exploiti, Otvoreni Proksi i Servis ometanja. Molim vas posjetite http://kline.dal.net za više informacija.

6.2 Help Committee

Help Committee također ima dosta pomoćnih timova. Ovaj tim je napravljen kako bi pomagao korisnicima na DALnet-u.

Pomoćni timovi su: Korisnička Dokumentacija, Događaji, HelpDesk i WebTim. Možete pogledati http://help.dal.net da saznate više.

6.3 Postmaster

Postmasteri su zaduženi za održavanje mailing liste i email adresa za opere.

6.4 Nezavisne grupe i timovi

Također ima nezavisnih timova ili grupa koji nemaju svoje pomoćne timove. Između ostalih tu su: Web tim, Koderi, Sigurnosni Tim, Rout Tim, Oper trening Tim, Administrativni Oversight odbor(AOB) itd.

7 · Kako da postanem IRC Operator?

Za poziciju IRCop-era nije se moguće prijaviti, IRCop dobijete od strane Server Administratora a oni obično daju IRCOP osobama koje poznaju duže vrijeme na IRC-u ili u stvarnom životu. Stoga ako je vaš cilj IRCop, najvjerovatnije ćete se razočarati nakon nekog vremena. Biti IRCop je posao, nije simbol. Vi ste dobili taj posao da pomažete mreži i njenim korisnicima. Ako je vaš jedini interes da postanete oper da izgledate moćno i da diskonektujete korisnike koji vas živciraju, onda se nemojte iznenaditi ako ne mognete da oper sebe. To je volunterski posao.

7.1 Osnovne informacije

Najlakši odgovor na ovo pitanje jeste da pitate IRCop-ove kako da i vi postanete jedan, ali tim načinom najvjerovatnije nećete postati. Nema nikakva lista potencijalnih IRCop-a ili neka aplikacija da se postane. Ustvari postoje dva načina da postanete IRCop: pokrenite svoj DALnet server ili da čekate da vas admin pita da postanete IRCop na njegovom serveru. Pokretanje svog osobnog servera nije za svakoga, zato drugi način je pristupačniji.

Najvažnija stvar kada postanete IRC operator jeste da ćete imati mnogo posla koji najvjerovatnije nećete htjeti da radite. Biti IRC Operator nije neka glamurozna pozicija. Tu treba dosta rada, samopouzdanja i što je najvažnije strpljenja. Vremena za priču dok ste na serveru imat ćete veoma malo. Drugim riječima rečeno, vi niste više osoba koja se provodi u bazenu, vi ste onaj koji sjedi pored bazena i gledate ostale dok se zabavljaju. Zapamtite, postati IRC Operator ne pretvara vas po noći u vukodlaka, da možete da radite šta vam je volja. Kada biste išli samo na masovni /kill onda bi ste na neki način postali "IRC Cop"(policajac).

Bolje zapitajte se čime možete pomoći DALnet-u. Uloga IRCop-a je uloga podrške, stoga zapitajte se šta možete da uradite da podržite DALnet. DALnet uvijek treba odlučne ljude koji su spremni da pomažu drugima, pa ako je to ono u čemu uživate, pokušajte da se izborite za neku ulogu u oficijalnim kanalima za pomoć ili ne oficijalnim.

7.2 Istina

U prošlosti, bila je nekolicina kanala na kojima su admini mogli naći moguće IRC operatore. Čim se ta vijest raširila, ti kanali su se napunili korisnicima koji bi htjeli da postanu IRC operator sa jednom željom: da imaju IRC moć bez ikakvih drugih vještina. Sada, veoma je teško postati IRCop na DALnet-u, ali molim vas nemojte misliti da ovo znači da ne možete pomagati. #DALnetHelp, #Help, #mIRC, i ostali kanali za pomoć, su uvijek tu da ubace u svoj tim osobe koje su spremne da pomažu bez želje da samo dobiju O:line.

Provest ćete mnogo vremena odgovarajući ista pitanja. Bit ćete pitani za mnoge stvari. Od vas se ne očekuje da znate odgovor na svako pitanje, ali se očekuje da tog korisnika pošaljete na pravo mjesto gdje može potražiti pomoć. Korisnicima jednostavno ne možete reći izađite odavde, ili nađite nekoga drugog - IRC Operator je ta neka druga osoba i možda neće moći da pomogne tom korisniku u tom trenutku stoga je najbolje da ga proslijedite u neki drugi kanal vezan za to pitanje. Ima i ljudi koji će pokušati da vas flodaju. Ima ljudi koji će da vas izbace sa svog kanala. Ljudi će vas zvati ružnim imenima. Ljudi će misliti da ste strašilo. Ljudi će slati mailbombe na vašu email adresu. Pokušat će da hakuju vaš shell. Čak će i pokušati da vas kopiraju. Vi ćete ove scenarije najvjerovatnije izbjegavati, ali iznenadili bi se šta sve neke osobe mogu da urade ili su već uradile. Bit će tu dosta zahvalnih ljudi, ljudi koje će ti govoriti "Hvala ti" kada im pomogneš sa njihovim pitanjem. To su osobe zbog kojih vrijedno svo to žtrvovanje. Biti IRCop ima veoma malo veze sa /kill komandom.

7.3 Prijedlozi

Ako vas još interesuje da postanete IRC Operator evo vam neke upute kako da postanete:

1.- Upoznajte neke druge IRC klijente. Ne samo mIRC, već i neke druge klijente. Budite sigurni da znate njihove osnovne komande.

2.- Također na~učite da se koristite servisima. Na~učite komandne sintakse za ChanServ, NickServ, MemoServ i HelpServ. Pošto smo veoma sretni što ih imamo, one bi se trebale koristiti što je više moguće jer stvarno mogu dosta pomoći. HelpServ sadrži fajlove za pomoć sa svim komandama za ircII klijent za Unix, i većina njih radi i na drugim klijentima.

3.- Na~učite korisničke, kanal modove i veoma važno upoznajte maske (nick!korisnik@host).

4.- Pomažite korisnicima najbolje što znate. Ovo ne znači samo pomaganje kada je IRCop prisutan.

5.- Treba stvarno da želite da postanete IRCop. Ako želite da postanete IRCop samo zbog statusa ili zbog toga što je to moćno vjerujte mi nećete postati.

6.- Uvijek budite pažljiv. Nečije ljudske osobine su najvažniji kvalitet IRC Operatora.

7.- Pokušajte pomagati u neki preporučenim kanalima. Možda nećete dobiti op odmah, ali ako napravite iskren napor pri pomaganju, bit ćete primjećeni.

8.- Morate znati osnovne IRC komande.

Zapamtite: Neće svako biti pitan da postane oper, bez obzira na to koliko je klasificirana ta osoba. Nemojte se razočarati.

7.4 Nemojte..

Stvari koje ne biste trebali raditi ako želite postati IRCop

1.- Da budete pasivni u server i kanalima za pomoć

2.- Uznemiravajte IRCop-e i server admine time da postanete IRCop. Što više uznemiravate, vaše su šanse sve manje

3.- Pomaganje u cilju da budete primjećeni od strane admina. Pomažite zato što uživate u pomaganju.

4.- Tražite da budete Oper - u većini slućajeva proglasiti će vas kao osobom koja "moljaka".

Ovo su vodiči šta bi trebali da radite i šta nebi kako bi postali IRC Operator. Ovim tekstom se ne garantuje da ćete postati IRC Operator.

7.5 Ostali linkovi

Ostali korisni sajtovi na kojima možete pročitati kako da postanete IRCop su http://ahnberg.pp.se/ircop.html, http://www.freewebs.com/kzoo/oper.htm, and http://help.dal.net/dnh/oper.php.

Dobra ideja je da pretražite web za nekolicinom ostalih informacija. Napomena, samo da znate da ne koriste sve IRC mreže procedure koje se koriste na DALnet-u.

8 · Kako da prijavim IRCop-a?

Promijenili smo način za pretraživanje o IRCop je servername. Sada ne možete vidjeti IRCop server putem ( /Whois opername ). U suprotnom, možete pretraživati ​​kroz DALnet stranice.

pritužbu IRCop treba uvijek biti usmjerena na administratora servera da oper dalje. Da biste pronašli ime administratora, molimo vas da posjetite http://www.dal.net/servers za više informacija.

Vi ćete biti u mogućnosti da vidite sve DALnet servere i njegove "osoblje na linku što je već navedeno. Također se možete kretati kroz http://www.dal.net/admin/teams.php3 koje treba navesti većina, ako ne i sve, IRCops.

Žalba na server administratora se može poslati uvijek administracijskom izvršnom odboru na email .

I na kraju kao zadnja informacija, .

Kada pišete žalbu, molim vas budite ljubazni, objasnite situaciju u detalje. Vjerujte mi ako dovoljno uvjerite server administratora ili izvršni odbor(zavisi da li je riječ o operu ili server administratoru), dakle ako je vaša žalba tačna taj oper ili server administrator će biti zavisno od toga šta je uradio.

Naravno, ne morate stalno da pišete samo žalbe server administratoru. Povremeno, mogli bi ste i da pohvalite nekog IRCop-a, i bit ćete veoma cjenjeni od tog trenutka.