The DALnet Documentation Project
Nicknames (NickServ)

DDALnet juga menawarkan satu perkhimatan kepada komuniti iaitu NickServ untuk memastikan setiap penguna mempunyai persendirian masing-masing. NickServ membenarkan penguna mempunyai nickname sendiri, dan mengelakkan orang lain menggunakannya. Bawah disenaraikan beberapa dokumen yang boleh membentu mangawal nicknames, daripada diambil oleh lain atau situasi yang mungkin memalukan, dengan menggunakan NickServ.


Copyright © 2001 docs.dal.net. All rights reserved.