Keterangan Kata laluan Dalnet

Versi 2.1.3


Terjemahan terakhir oleh Knz () pada 2019-01-08

Revisi terakhir oleh Docs () pada 2017-05-11

Penulis asal Drakkar () pada 1997-02-26

Sila hantar maklum balas dan komen mengenai dokumen ini (bukan permintaan bantuan) kepada docs@dal.net. Jika anda memerlukan bantuan mengenai apa-apa yang tidak terkandung dalam dokumen ini, sila rujuk kepada http://help.dal.net.

Pengenalan

Berikut adalah pengajaran tentang kata kata laluan nama samaran dan saluran di Dalnet . Juga menjelaskan arahan kata laluan, Ia juga menjelaskan bagaimana hendak memilih kata laluan yang baik, dan juga memberitahu nasihat yang lain. Tips ini bukan sahaja berguna di Dalnet , malahan ia juga untuk pengetahuan dan pengalaman anda di mana sahaja anda yang memerlukan kata laluan.

Kandungan

1 · Arahan kata laluan NickServ dan ChanServ

Perkara yang pertama hendak dibincangkan adalah untuk pendaftaran nama samaran dan saluran anda dengan perkhidmatan di Dalnet.

Untuk pendaftaran nama samaran, Anda perlu menaip:

/nickserv register kata laluan alamat-emel

ata~u

/msg nickserv@services.dal.net register kata laluan alamat-emel

Catatan: Nama samaran anda tidak diperlukan, kerana NickServ telah mendaftarkan nama samaran yang sedang anda gunakan, Juga, pastikan anda masukan alamat emel anda yang sah dan anda akan mererima sepucuk emel sebagai pengesahan pendaftaran anda.

Anda boleh mendapat keterangan yang lebih lanjut di http://docs.dal.net/docs/nsemailmy.html.

Untuk pendaftaran saluran, arahannya adalah seperti berikut:

/chanserv register #channel kata laluan Description

or

/msg chanserv@services.dal.net register #channel kata laluan Description

Catatan: Description adalah bermaksud ucapan ringkas ataupun alu-aluan kepada saluran yang anda pilih.

Anda boleh mendapat keterangan yang lebih lanjut di http://docs.dal.net/docs/chanservmy.html.

2 · Pemilihan Kata Laluan

Terdapat beberapa huruf yang dibekukan oleh pihak pengurusan diatas sebab-sebab yang tertentu dan anda tidak boleh mengunakannya sebagai kata laluan anda. Berikut adalah keterangannya.

 • Kata laluan anda mestilah dengan satu ayat, tanpa sebarang selang.

 • Anda tidak boleh menggunakan nama samaran anda sebagai kata laluan untuk nama samaran anda.

 • Anda tidak boleh menggunakan perkataan "password" sebagai kata laluan anda.

 • Kata laluan boleh diletakkan kepada 64 perkataan.

 • Kata laluan tidak boleh dimulakan dengan tanda bertindih.

 • Kata laluan tidak boleh mempunyai sebarang karakter < 33 di ASCII grafik. chart (kawalan karakter).

 • Kata laluan adalah sangat sensifif, bermaksud jika anda menggunakan huruf besar dalam kata laluan anda semasa pendaftaran anda dikehendaki menggunakan kata laluan yang sama semasa ingin dikenali.

Berikut adalah beberapa perkara untuk diingati apabila memilih kata laluan untuk nama samaran dan saluran. Kita akan membincangkan ini satu per satu:

 1. Jangan gunakan nama sebenar anda, alamat, nombor telefon, ataupun informasi peribadi sebagai kata laluan. Ini adalah kebanyakkan perkara pertama yang difikirkan untuk meneka kata laluan anda.

 2. Menambah nombor atau perkataan kepada hadapan dan belakang kata laluan anda adalah lebih selamat daripada menggunakan nama sebenar anda, tapi ia masih juga idea yang kurang baik untuk kata laluan. Contoh: <Jonathon> /nickserv register Jonathon1 email@address.com

 3. Kata laluan sepatutnya tidak dalam bahasa English, ataupun perkataan yang benar-benar wujud jika boleh. Ada sesuatu program yang menyemak terus melalui kamus untuk melihat jikala~u kata laluan berikut adalah yang betul. Sementara perkhidmatan DALnet mempunyai perlindungan untuk pecahan kata laluan, ini masih adalah idea yang baik.

 4. Menggunakan beragam bentuk huruf besar dan karakter pada Kata laluan anda akan membuatnya lebih sukar diteka bagi mereka yang mencuba untuk memecahkan kod anda, kerana hal ini menambahkan kemungkinan variasi dari Kata laluan.Sebagai contoh: menggunakan "Goober" adalah baik, akan tetapi menggunakan "gOoBEr" adalah lebih baik.

 5. Pada bahagian menggunakan huruf besar, anda dapat juga menggunakan karakter khusus seperti karakter ASCII.Secara jelas anda perlu untuk membuat catatan kecil daripada Kata laluan itu sebab, itu akan sedikit kesukaran untuk diingati. Satu contoh dapat digunakan pada Kata laluan anda sehingga tidak sama dengan 1/2.

 6. Karakter pada bahasa lain, seperti juga diterima.

 7. Jenis Kata laluan yang terbaik adalah secara keseluruhan merupakan gabungan dari beberapa bahasa dengan rekaan tersendiri. Kata laluan sukar diingat kecuali jika anda menghafalnya. Jika anda telahmemilih beberapa perkataan yang sukar, adalah lebih baik seperti biasa tetapi ianya bererti kepada anda.

 8. Sesetengah pengguna suka untuk menggunakan kembali Kata laluan yang sama untuk semua nama samaran dan saluran mereka. Walaupun ini mudah untuk dingat, Hal itu juga memudahkan seseorang untuk mendapatkan akses untuk semua nama samaran dan saluran anda, jika mereka mendapatkan akses untuk salah satu Kata laluan anda.

 9. Sementara menulis kata laluan anda adalah dinasihatkan bahawa jangan menunjukkan kata laluan itu dimana dapat dilihat sesiapa sahaja. Contohnya: menulisnya dimonitor anda.

Cadangan:

Cara yang baik untuk membuat Kata laluan adalah berfikir tentang sebuah kalimat, kemudian ambil huruf pertama atau kedua dari tiap-tiap kata pada kalimat tersebut. Kata laluan hasil dari cara ini, akan terlihat agak berantakan bagi orang lain, akan tetapi anda dapat mengingatinya dengan mudah dari kalimat dan aturan tersebut.

Adalah idea yang baik jika anda selalu menukarkan kata laluan anda.

3 · Mengenali kepada NickServ dan ChanServ

Pada saat anda akan diwajibkan untuk mengenali kepada NickServ atau ChanServ dengan Kata laluan anda, anda seharusnya benar-benar yakin bahawa NickServ dan ChanServ adalah mereka yand anda percayakan. Penipuan terhadap pengguna biasanya dilakukan dengan berpura-pura menjadi NickServ atau ChanServ di salah satu network yang lain dari DALnet, sebab nama samaran tersebut dapat digunakan oleh siapapun. Sebuah panduan tentang pengenalan DALnet Services atau IRC Operator palsu dapat ditemukan di http://docs.dal.net/docs/ircimpsmy.html.

Pastikan anda mengirim Kata laluan anda ke tempat yang betul oleh verifikasi bahawa anda sedang berada di server DALnet. Nama servernya akan mempunyai "dal.net" pada namanya. taip /whois ChanServ atau /whois NickServ, dan pastikan jawapannya adalah "services@dal.net".

Juga, pastikan anda menggunakan pengenalian yang selamat kepada perkhidmatan:

Untuk mengenali kepada NickServ, guna:

/nickserv identify kata laluan

atau

/msg nickserv@services.dal.net identify kata laluan

atau

/identify kata-laluan

Keterangan yang lebih lanjut untuk pengenalian nama samaran dapat dijumpai di http://docs.dal.net/docs/nickservmy.html.

Untuk mengenali kepada ChanServ, guna:

/chanserv identify #channel kata laluan

atau

/msg chanserv@services.dal.net identify #channel kata laluan

atau

/identify #channel kata laluan

Keterangan lanjut mengenai pengenalian untuk saluran dapat dijumpai di http://docs.dal.net/docs/chanservmy.html.

4 · Jika anda terlupa kata laluan anda

DALnet membenarkan anda memiliki kata laluan dengan menghantar kepada alamat emel anda. Perkara ini ditetapkan melalui arahan SENDPASS.

Untuk memiliki kata laluan nama samaran anda, guna:

/nickserv sendpass nama samaran alamat emel

Untuk memiliki kata laluan saluran anda, guna:

/chanserv sendpass #channel alamat emel pengasas

Sila baca http://docs.dal.net/docs/nsemailmy.html#5.2 untuk keterangan lanjut.

Jika ini masih tidak dapat menyelesaikan masalah kata-laluan/pemilikan anda boleh menghubungi CSop untuk bantuan. Bagaimanapun, ia adalah tanggungjawab pengguna untuk menjaga semua kata laluan nama samaran dan saluran. Kami akan membuat apa yang kami boleh, tapi bukan setiap kes yang kami dapat bantu.

Sebelum anda mencari CSop untuk membantu anda dengan kata laluan, periksa dahulu perkara tersebut:

 1. Adakah anda menggunakan arahan yang betul?

 2. Adakah nama samaran atau saluran itu kepunyaan anda? Adakah ia luput atau menjadi kepunyaan orang lain?

 3. Adakah anda menaip kata laluan yang betul? INGAT, kata laluan adalah sangat sensitif.

Jika tiada satupun berjaya, anda patut mendapatkan bantuan daripada CSop. CSop dapat di cari mengikut perkara seperti berikut:

/motd services.* akan memberikan anda semua senarai CSop, and boleh /whois mereka untuk mengetahui bahawa mereka berada di dalam rangkaian ata~upun tidak.

Masuk #operhelp, saluran bantuan IRCop. Juga, CSops akan berada di situ, ataupun sekurang-kurangnya dapat mencari satu pun jadi.

Layari http://docs.dal.net/docs/findopermy.html

5 · Kehilangan Nama samaran dan/atau Saluran

Kami telah menukar cara kerja sistem tamat nama panggilan kami. Bermula hari ini, nama samaran tidak lagi akan tamat selepas 30 hari. Sebaliknya, mereka akan ditandakan sebagai "Tidak aktif".

Sila semak https://www.dal.net/news/shownews.php?id=137 untuk maklumat lanjut.

Jika nama panggilan anda tidak perlu lagi diminta dan mereka melengkapkan ia, maka semua saluran yang didaftarkan nama samaran yang akan tamat tempoh serta kecuali ada pengganti untuk mengambil alih. http://docs.dal.net/docs/chanserv.html#11.16

Nota: Khidmat Berubah tidak akan tamat dalam talian pengguna yang dikenal pasti walaupun mereka tidak mengenal pasti selama 30 hari. Ambil perhatian bahawa anda mesti menggunakan nama samaran kerap ketika sedang dikenal pasti untuk ia untuk memastikan ia berdaftar. Perkhidmatan akan menjaga nama panggilan anda tidak menggunakan dan tidak mengenalkan untuk 30 + hari tetapi nama panggilan "Tidak aktif".

Berhati-hati apabila menggunakan komputer awam, seperti internet kafe. Komputer ini mungkin tidak dilindungi dan ia berkemungkinan mempunyai virus atau selainnya yang membenarkan seseorang mendapat kuasa kepada kata laluan anda. Jika ini terjadi, pegawai DALnet TIDAK akan membantu anda dengan kata laluan anda tersebut.

Jangan berkongsi kata laluan anda dengan sesiapa, tidak kira anda percayai ataupun tidak. Mereka mungkin akan tidak sengaja, atau sengaja memberikan kata laluan anda kepada orang lain. DALnet juga tidak akan membantu dalam hal sedemikian juga.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang penggunaan kata laluan di DALnet, #Operhelpakan sedia untuk membantu anda.

Dokumen bantuan lain yang dapat membantu adalah http://docs.dal.net/docs/exploitsmy.html, http://docs.dal.net/docs/annoymy.html and http://docs.dal.net/docs/ircimpsmy.html.