DALnet Dastavez Upayojana
Nicknames (NickServ)

DALnet apne users ko ek suwidha deta hai Jiska naam hai Nickserv jiski wajah se har ek dalnet istemal karne walo ko apni ek pehchan milti hai, jise dusra koi istemal nahi kar sakta. Neeche kuch dastavez hai so apke pehchan ( nick )  ki kisi dusre ki taraf se istelmal karne pe aur isi tarah dusri Sthiti pe pabandi lagti hai , DALnet ki Suwidha Nickserv ke dwara.


  • Nickname ka registration
  • NickServ Pravesh( access ) Suchi
  • NickServ paryaay (options  • 3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca