The DALnet Documentation Project
Nicknames (NickServ)

DALnet erbjuder sina besökare en tjänst vid namn NickServ. Detta för att försäkra sig om att varje användare har en möjlighet till en egen individuell identitet. NickServ möjliggör detta genom att erbjuda individuella nickname och möjligheten att förhindra detta nickname från att användas utav andra användare. Nedan återfinns några dokument som beskriver hur du säkrar upp ditt nickname genom att använda NickServ.


  • Nicknameregistrering
  • NickServs tillgångslista
  • NickServs val  • 3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca