Ignorisanje na IRC-u

Verzija 1.2.0


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2004-04-07

Zadnji put pregledao Documentation Team () dana 2017-11-03

Napisao Kzoo () i" LadyDana () dana 2001-01-24

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Bilo ko provede neko vrijeme na IRC-u bit ce na meti korisnika koji se ne ponasaju kako bi trebalo. Svrha ovog dokumenta jeste da Vam pomogne da se riješite ovih korisnika. Zapamtite, da imate na raspolaganju par komandi koje su veoma efektne. Ima i drugih načina na koje bi se DALnet mogao da rijesi ovih dosadnih korisnika. Tako neka vulgarna ponasanja korisnika mogu biti prijavljena IRC Operatoru koji ce da to sve regulise.

Molim Vas otiđite na ovaj sajt http://docs.dal.net/docs/findoperba.html da na~učite kako da kontaktujete IRC Operatora. Ovaj dokument sadrzi informacije o sljedecim temama

Sadrzaj

1 · Komande na Vašem raspolaganju

Imamo dvije komande koje su na raspolaganju svim korisnicima. Prva je za korisnike mIRC-a, a glasi:

/ignore nick 3.

Ako želite da ignorišete korisnika sa nikom HotChique, komanda glasi:

/ignore HotChique 3.

Ova komanda će ignorisati određeni user@host, bez obzira na to koji nick bude koristio. To je isto tako kao da posjedujete osobni privatni ban. Sve dok ne promjenite host(npr.@bih.net.ba, @smartnet.ba), korisnik nece moći da vas ometa. Također možete /ignore koristiti na mIRC na par drugih načina. Pitajte na kanalu#mIRC ili kucajte /help ignore u vašem status ekranu.

To da biste izbrisali korisnika sa ignore liste kucate:

/ignore -r nick.

The /ignore komanda će ostati na mIRC-u sve dok je vi ne izbrišete.

Druga komanda je /silence, u pratnji sa nekoliko parametara. Ako niste znali user@host korisnika možete saznati ako kucate:

/whois nick

Na primjer, ako vas HotChique ometa i vi želite da iskoristite /silence komandu, prvo biste kucali:

/whois HotChique

Zatim biste vidjeli nešto što izgleda slično ovome:

HotChique is ~doogs@modem03.spamcity.com * Hot
HotChique is on twisted.ma.us.dal.net
End of /WHOIS list.

Ovu informaciju možete iskoristiti na više načina, sve zavisno od toga koliko želite da iskoristite /silence. Slijede primjeri svakog ovog.

/silence +HotChique!~doogs@modem03.spamcity.com prestaje da priča nick HotChique sve dok je sa hostom ~doogs@modem03.spamcity.com.

/silence +*!*@modem03.spamcity.com Ušutkuje svakoga sa ovim hostom bez obzira na nick.

/silence +*!*spamcity.com Ušutkuje sve one korisnike koji koriste ovaj ISP.

Kada +/- nisu stavljeni, + se predpostavlja.

Ova komanda se ukida

/silence -bilo koji parametar da je stavljen.

Ovo znači, da je bio stavljen parametar *!*@modem03.spamcity.com, vi biste kucali:

/silence -*!*@modem03.spamcity.com

Kucajući samo /silence će prikazati silence postavke. Tako ćete saznati koji parametri su bili postavljeni. Onda možete da cut ili paste parametre koje želite da ukinete ili promjenite.

/silence komanda je dio IRCd procesa, tako kad se diskonektujete sa DALnet-a sve vaše postavke vezane za /silence će biti izbrisane. Još informacija o ovome možete pronaći na http://docs.dal.net/docs/misc.html.

Pošto /ignore i /silence koristi hostove kao što kanal koristi banove, mogli biste pogledati http://docs.dal.net/docs/banguide.html da biste spoznali kako korisničke maske ili korisnički hostovi funkcionišu.

Ove komande su prva linija odbrane od gluposti koje se dešavaju na IRC-u.

2 · Drugi /ignore obrasci

Postoji nekoliko načina korištenja magične naredbe /ignore u IRC-u. Slijedi lista različitih kombinacija zanemarivanja i onoga što pokrivaju.

/ignore HotChique

Ovaj obrazac će *ONLY* ignorisati nick HotChique, bez obzira na IP /host koji koristi: HotChique!*@*

/ignore HotChique 2

Ovaj obrazac će ignorisati FULL host HotChique, bez obzira koji nadimak koristi:*!*@31.203.9.51

/ignore HotChique 3

Ovaj obrazac će ignorisati određeni *user@host.*, bez obzira koji nickovi služe u to vrijeme: *!*doogs@31.203.9.*

/ignore HotChique 4

Ovaj obrazac će ignorisati određeni *!*@host.*, bez obzira koji nick nick korisnik koristi u tom trenutku: *!*@31.203.9.*

/ignore HotChique 5

Ovaj obrazac će ignorisati određeni nick! user @ host, onda ćete videti nešto što izgleda: HotChique!doogs@31.203.9.51

/ignore HotChique 6

Ovaj obrazac će ignorisati određeni nick!*user@host, onda ćete videti nešto što izgleda: HotChique!*doogs@31.203.9.51

/ignore HotChique 7

Ovaj obrazac će ignorisati određeni nick!*@host, onda ćete videti nešto što izgleda: HotChique!*@31.203.9.51

/ignore HotChique 8

Ovaj obrazac će ignorisati određeni nick!*user@host.*, onda ćete videti nešto što izgleda: HotChique!*doogs@31.203.9.*

/ignore HotChique 9

Ovaj obrazac će ignorisati određeni nick!*@host.*, onda ćete videti nešto što izgleda: HotChique!*@31.203.9.*

/ignore HotChique 10

Ovaj obrazac će ignorisati određeni korisnik *!user@host, bez obzira koji nick se služi u tom trenutku: *!doogs@31.203.9.51

3 · Borba sa "Spamom"

Spam, ili nepoželjna reklama, je jedna od najgorih stvari koja može da ti se desi za vrijeme tvog boravka na IRC-u. Spam je rađen u više formi, tako u jednoj se reklamira neka web stranica, kanal ili neka skripta. Većina korisnika krene da otvori te stranice i tako dok on razgleda taj spam virus da ga tako nazovem ulazi u njegovu skriptu.

Prva stvar koju treba da učinite ako ste bili ometani više puta od strane nekog korisnika jeste da kucate /ignore ili /silence komandu. Namjestite ih kako želite i više nećete biti ometani od strane tog korisnika.

Mnogi korisnici žele da prijave spam IRC Operatorima. Ako oper ima vremena on će naravno ući na taj kanal i suočiti se sa tim "spamerom". Jednostavno govoreći IRC Operatoru da je taj i taj korisnik slao spam poruke neće imati efekta dok se sam IRC Operator ne uvjeri u to. Previše je lagano praviti lažne spam poruke i davati ih IRC Operatoru. Veoma je važno da oper spamera uhvati na djelu.

Ima uvijek puno reklamiranja i pozivanja na kanale. To je protiv DALnet pravila. DALnet će poduzeti akciju protiv "invitera" (osobe koje pozivaju na svoj kanal). Također je moguće da se pokrene akcija protiv kanala u kojem je spam, ako je spamer dio osoblja tog kanala.

Nekada će spamer slati poruke svim onim korisnicima koji uđu na kanal, a on(spamer) možda i neće biti na kanalu. Ovo se zove "relay" spam. Kod ovog spama moguće je da je u kanalu bot koji prati nickove koji ulaze na kanal i šalje te podatke botu koji je van kanala, koji ustvari radi taj spam. U većini slučajeva, ova dva bota imat će istu IP adresu. DALnet IRCD vam dozvoljava da tražite određenu adresu u datom kanalu. Pogledajte http://docs.dal.net/docs/miscba.html#5.10 za više informacija.

Ako ste umorni gledati spam na određenom kanalu kopirajte tu tekst poruku. Možete je cut i paste u notepad ili bilo gdje drugo i sačuvati je. Ako ne znate kako da kopirate na mIRC-u veoma je jednostavno. Mišem označite tekst koji želite da kopirate i dok to tako držite pritisnite Ctrl+C. Tako ćete kopirati, a da biste paste samo pritisnite Ctrl+V.

Neki ljudi sve bilježe(log). Log je neka vrsta bilježnice koja prati sva dešavanja na kanalu ili u privatnom razgovoru. Mnogi IRC klijenti kao mIRC i pIRCh imaju tu opciju ugrađenu u skripti i dozvoljavaju da logujete sve i svašta. Ako ste zatvorili spam prozot (ako je došlo kao /msg) ipak možete naći spam u svojim logovima. Molim vas idite na #mIRC ili #pIRCh za instrukcije kako da aktivirate ovu funkciju. Ako koristite neki drugi IRC klijent onda pokušajte kanal koji podržava vaš klijent. U nekim slučajevima morat ćete da šaljete i email samim autorima.

Jedan od najefektnijih načina da prijavite spam je massads tim. S obzirom na veliki broj virusa koji su primili putem emaila massads tim sada samo prihvaća onlajn reporte. To možete učiniti ako ispunite formu na http://www.dal.net/admin/contactmassad.php3. Budite sigurni da uključite logove, i /whois spamera.

Vaša informacija bi trebala izgledati ovako:

Vrijeme: 11:28
Vremenska zona: US Eastern Standard
Datum: 13 Maj, 2000

Join #TeenPleasurePalace and you will get ops!

HotChique is ~doogs@modem03.spamcity.com * Hot
HotChique is on twisted.ma.us.dal.net
End of /WHOIS list.

Opis: Jedan od operatora je bio spamer, podudara mu se host sa tim spamerom.

BullyOp is ~op@modem03.spamcity.com * Hmm
BullyOp is on @#TeenPleasurePalace
BullyOp is on avana.ga.us.dal.net
End of /WHOIS list.

Šta se dešava sa ovim informacijama? Prvo su dodjeljene MassAds timu. Jedna osoba iz tima provjerava da li je spamer bio op kanala ili founder. I tako ako biste mogli da im obezbjedite ovu informaciju njihov posao bi bio mnogo lakši. Ako je spamer doista op, neke bi sankcije bile poduzete protiv tog kanala.

Ako je spam povezan sa web stranicama obično ta osoba biva udaljena sa DALnet-a na neko vrijeme. Ako bi se to ponavljalo ban bi se povećao na više dana, i također ISP tog korisnika bi bio obavješten kao i host tog web sajta koji reklamira.

Ukratko: Najbolje je /ignore ili /silence ako želite da nekoga ignorišete, posebno spamera. Ako imate osjećaj da IRC Operator treba da zna javite mu gdje se spam dešava. Većina IRC Operatora neće htjeti da banuju tog korisnika dok se sami ne uvjere da je spamovao.

Za još više informacija, molim vas posjetite http://kline.dal.net/massads/mup.htm.

4 · Osobna sigurnost i uznemiravanje

Neki ne bas fini korisnici vole da uznemiravaju druge, samo da vide da li mogu da ih prepadnu i tako izvuku od njih neke osobne informacije. Prva stvar koju biste trebali da na~učite jeste da NIKAD NE DAJETE NEKE OSOBNE INFORMACIJE O SEBI NA IRC-u osim ako tu osobu znate dugo vremena i vjerujete joj.. Davanje osobnih infomacija na IRC-u može biti veoma kobno po vas. Vijesti su pune priča sa ovakvim rezultatom i na vijestima možete vidjeti kako su te osobe prošle. DALnet nije kriv ni za kakvu izmjenu informacija između korisnika. Zapamti, tvoji osobni podaci su tvoja odogovornost.

Nemojte držati svoje osobne informacije na kompjuteru gdje im neko može imati pristup. Ne govorite ljudi u kojem gradu živite , koju školu idete, svoje aktivnosti u školi, broj telefona, ili bilo koje druge informacije. Ako ovo uradite mogu vas se dogoditi mnoge ne ugodne situacije. Naravno, ako poznajete tu osobu dugo vremena na vama je da li bi trebali dati osobne informacije.

Na DALnet-u imamo nekoliko dobrih kanala koji se bave sigurnošću za vas i vaš kompjuter. Odvojite svog vremena i posjetite #NoHack ili #Windows95.

Ako ste bili proganjani i uznemiravani od strane nekog korisnika, sačuvajte logove njegove aktivnosti. Također treba da znate /whois korisnika. Uznemiravanje korisnika nije dozvoljeno na skoro svakom ISP-u. Kad imate njegov /whois posaljete email na ometanje@njihova.isp. Kao na primjer možemo uzeti da vas je neko uznemiravao sa hostom nasty@PP22.supernet.net. Vi biste poslali email sa svim tim porukama koje je taj korisnik slao vama. Email adresa je naravno adresa tog ISP koja bi mogla biti: abuse@supernet.net Ako ne dobijete odgovor odmah budite strpljivi.

Veoma je teško IRC Operatoru da djeluje kada neko nekoga uznemirava. Ponovo ću da kažem, previše je lagano kopirati lažne poruke. Vaše najbolje rješenje da sačuvate te poruke koje primate u vidu spama. Ako je samo mala uznemirenost, koristite /ignore ili /silence komande.

5 · "Nukes" i ostali Dos napadi

Mnogi korisnici misle da ovo ima i te kakve veze sa IRC-om, pa tako i sa DALnet-om. DALnet ne može biti odgovoran za ove aktivnosti. Na korisniku je da se sam zaštiti od ovih napada, i da ima potrebni softwer da dobije informacije o nukeru(osobi koja pokušava da vas hacka). IRC Operatori neće pratiti nukere i "kilnuti" ih, jer još jednom da ponovim, poruke se mogu veoma lako slagati.

O Dos napadima ako želite saznati više otiđite na http://m.dal.net/#NoHack.

Neki korisniki koriste i "firewall" koji sprječava Dos napade. Takav jedan možete da isprobate na http://www.zonelabs.com. Dosta ih se može naći preko web stranica koje pretražuju druge stranice. I opet ponavljam pitajte svoje prijatelje šta oni koriste

More information than you probably will ever need about DoS attacks can be found at http://www.denialinfo.com.

6 · Klonovi i "Flood"

Flood je brzo ponavljanje riječi, simbola, ctcp komandi itd. u cilju da diskonektuje korisnika sa IRC-a. Na engleskom to bi se moglo reći 'flooding someone off'. Ne samo da ovo smeta korisnicima, već i DALnet serverima, jer usporava njihov rad.

Klonovi su kada se jedan korisnik konektuje sa npr.5 nikova na DALnet, koristeći razne skripte i drugi software da bi ovo postigao. Klonovi su obično korišteni kao alat sa kojim se floda.

Slučajevi klonova i floda trebali bi odmah biti prijavljeni IRC Operatoru, jer to utiče kao što sam već rekao na DALnet servere. Pronađite IRC Operatora i samo mu recite u kojem se to kanalu dešava. IRC Operator će odmah doći na taj kanal i riješiti se klonova i floda.

Ako ste vi op na kanalu stavljanje /mode #kanal +R (dozvoljava samo registrovanim i identifikovanim nickovima da uđu) uobičajeno sprječava klonove, jer obično nickovi koji su izabrani za klon nisu registrovani. Također možete moderirati kanal /mode #kanal +ml 2 (moderira kanal tako da samo opovi i voice mogu pričati na kanalu, i stavlja limit na kanalu što bi trebalo da spriječi klonove da ponovo dođu). Tada ćete imati dovoljno vremena da vidite ostale informacije o flodu i klonovima.

Najbolja ideja jeste ta da nabavite neku skriptu protiv floda. Također još neke moguće informacije možete pronaći na http://docs.dal.net/docs/modesba.html.

Ako niste OP i koristite mIRC mogli biste pokušati ovo /ignore nick 2, što bi trebalo spriječiti klonove da vas flodaju. Ako je flod rađen samo od strane jednog korisnika onda bi trebalo da je uspjelo. Ako vam klonovi šalju privatne poruke samo kucajte /close -m, što bi zatvorillo svee privatne poruke koje su trenutno bile otvorene.

7 · Virusi i ostale loše stvari

Postoji mogućnost da "naletite" na korisnika koji pokušava da vam pošalje fajl koji je stvarno virus. Neki od ovih fajlova mogu biti nazvani Movie.avi.pif, Pretty Park, DMSetup, Links.vbs itd.

Jedini način da spriječiti ove fajlove, da ih ne primite jeste da uvijek držite svoj DCC na /ignore. U tom slučaju kada želite da od nekog želite da primite fajl morate uključiti DCC Get. Nikad ne prihvatajte neke fajlove od osoba koje ne znate.

Ako mislite da ste inficirani izađite sa svih kanala. Time ćete smanjiti širenje virusa. Smjesta idite na #NoHack, DALnet kanal gdje je pomoć oko virusa. Dajte ovaj savjete svakome ko širi virus, a da zato i ne zna. A ako ta osoba ne želi da ode na ovaj kanal, na vama je da pronađete IRC Operatora i kažete mu za kanal i nick koji širi virus.

DALnet je uspostavio sistem na DCC, da a~utomatski odbije fajl u onim formatima u kojim su obično virusi. Većina ljudi i ne zna da širi virus. Ako vi možete kontaktirajte ih i recite im da dođu na kanal #nohack ili da skeniraju kompjuter da vide da li ima virusa. Više informacija o ovome možete naći na http://docs.dal.net/docs/miscba.html.

Za više informacija o ovim virusima molim vas posjetite http://docs.dal.net/docs/exploitsba.html mogu sadržati još korisnih savjeta za vas.

8 · Kraj

Na~učite i koristite /ignore i /silence komande.

Kažite sve o spamu na DALnet-u na http://www.dal.net/admin/contactmassad.php3 sa logovima o kojim sam govorio.

Vaša je odgovornost da sami sebe zaštitite. Nemojte dijeliti osobne informacije sa drugima ako nisu stekli vaše povjerenje. .

Nabavite Firewall da biste se zaštitili od Dos napada, i NukeNabber ili neki sličan program da skupite informacije o osobi koja vas nukuje. Pošaljite te informacije i ISP-u tog nukera, a ako ne dobijete odgovor nakon par dana, budite strpljivi odgovorit će.

Prijavite klonove ili flod IRC Operatoru, a vi ih se možete riješiti uz gore spomenute komande.

Ako imate virus ili znate nekoga ko širi virus molim vas dođite ili ga pošaljite na kanal #NoHack. Da ne biste dobili virus nemojte nikada prihvaćati nikakve fajlove od bilo koga.

Posjetite linkovi pomenute u ovom dokumentu.

Napomena: Većina sajtova koje sam pomenuo nisu na Bosanskom jeziku već na engleskom.