DALnet lösenord guiden

Version 2.1.1


Last translated by DeNii () on 2006-03-28

Last revised by Fredfred () on 2005-11-03

Originally written by Drakkar () on 1997-02-26

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

Detta är en basisk handledning på DALnet smeknamn och kanal lösenorden. Jämte forklaringen av lösenords kommandon, kommer den också att förklara hur att välja ett bra lösenord och kommer ge ytterligare råd. Det är av nytta att veta hur att välja ett bra lösenord inte bara för DALnet, utom överallt var du bör ha ett.

Contents

1 · Nickserv och Chanserv Lösenord kommandon

Första saken att diskutera om är satsläran på smeknamn och kanal registreringen med DALnet Services.

För Smeknamn Registreringen skulle användas följande kommando:

/nickserv register Lösenord EmailAdress

eller

/msg nickserv@services.dal.net register Lösenord EmailAdress

OBS: Ditt smeknamn är inte erforderligt för NickServ registrerar smeknamnet du använder i detta ögonblick, tänk på att ange en giltig E-Mail adress, du kommer efter det att få ett email vilket bekräftar registreringen.

Du erhåller ytterligare instruktioner på http://docs.dal.net/docs/nsemailse.html.

För Kanal Registreringen skulle kommandot bli:

/chanserv register #kanal Lösenord Beskrivning

eller

/msg chanserv@services.dal.net register #kanal Lösenord Beskrivning

OBS: Beskrivningen kan vara en fras vilken beskriver kanalen. Det kan vara vad som helst, men måste skrivas in.

Du erhåller ytterligare instruktioner på http://docs.dal.net/docs/chanservse.html.

2 · Att Välja ett Lösenord

Det finns några krav på vad som får användas som ett lösenord vid Services och vad inte. Det innebär:

 • Lösenorden måste vara ett ord och får inte innehålla mellanrum.

 • Du kan inte använda ditt smeknamn som smeknamnets lösenord.

 • Du kan inte använda ordet "password" som ditt lösenord.

 • Lösenorden kan vara upp till 60 tecken i längden.

 • Lösenorden kan inte börja med ett kolon.

 • Lösenorden kan inte innehålla något tecken < 33 på ASCII chart (kontrol tecken).

 • Lösenorden är valdigt känsliga, dvs om du använder stor bokstäver i ditt lösenord vid registreringen, då måste du skriva in likadana vid identifieringen.

Där finns några saker du ska tänka på när du väljer ett lösenord. Vi ska diskutera dem ett efter ett:

 1. Ta inte ditt verkliga namn, adress, telefonnummer eller andra personliga informationer som ditt lösenord. Sådana kommer först att försökas gissas för att få tag i ditt lösenord.

 2. Genom att tillägga ett nummer eller bokstav till början eller sluten av ditt lösenord är något säkrare än att använda ditt namn, men är dock ingen bra idé för ett lösenord. Till exempel: <Jonathon> /nickserv register Jonathon1 email@address.com

 3. Ett lösenord skall inte vara på engelska, eller även ett existerande ord. Det finns software som kan gå igenom flera ordböker och söka ordet som kan vara ditt lösenord. Medans DALnet Services har extensivt flood skydd vilket i stort sätt inte tillåter sådan lösenord knackning, är detta en bra idé för lösenorden överhuvudtaget.

 4. Genom att använda olika stor bokstäver i lösenordet gör knackningen ännu svårare, eftersom det höjer talet av möjliga kombinationer. Till exempel: Att använda "Goober" är bra, men att använda "gOoBEr" är mycket bättre.

 5. Jämte användningen av stor bokstäver, går det också att använda speciella tecken liksom ASCII tecken. Antagligen skulle du skriva upp det någostans eftersom det kan vara svårt att komma ihag det. Ett exempel skulle bli (ALT+171) i lösenordet i motsats till 1/2.

 6. Tecken på ett annat språk som èc), är också tillåtna.

 7. De bästa lösenorden består av en slumpartad rad av tecken, men sådana är ganska svåra att hålla i minnet och måste skrivas upp. Ifall du vill använda en slumpartad rad av tecken då vore det bästa bli att välja något som är skenbart slumpartad men dock betyder något för dig.

 8. Vissa användare brukar använda ett lösenord för alla deras kanaler eller smeknamnen. Medans detta är ganska lätt att minnas, går det lätt för någon att få tillträde till alla dina kanaler, bara om den har gissat ditt enda lösenord.

 9. Att skriva upp ditt lösenord är rått, med tänk på att inte lagra det någonstans där någon kan se det, t ex på ett komm-ihåg papper på din skärm.

Förslag:

Ett bra sätt att skapa komplicerade lösenorden är att tänka på en mening, och efter det att ta ut första eller sista bokstäver utav orden i meningen. Lösenordet kommer då att se väldigt slumpartad ut för andra och ägaren kommer lätt att minnas genom meningen.

Varenda gång du förmodar att någon vet ditt lösenord ska du välja ett annat.

Det är klokt att byta lösenorden ofta.

3 · Identifieringen till NickServ och ChanServ

För tillfället kommer du vara tvungen att identifiera till NickServ eller ChanServ med ditt lösenord. Du kommer vilja vara säker på att NickServ och ChanServ är de du tror de är. Oförskämda användare vill ibland ge ut sig vara NickServ eller ChanServ på andra nätverk än DALnet, där sådana smeknamnem kan användas av vem som helst. En guid på hur att erkänna DALnet Services och IRC Operator imitatörer går att hittas på http://docs.dal.net/docs/ircimpsse.html.

Vara säker på att skicka ditt lösenord till rätta platsen vid bekräftningen att du loggades in till en DALnet server. Server namnet innehåller då "dal.net". Skriv /whois ChanServ eller /whois NickServ, svåret måste då vara "services@dal.net".

Tänk också på att använda säkra metoder när du identifierar till Services:

För att identifiera till NickServ använd:

/nickserv identify Lösenord

eller

/msg nickserv@services.dal.net identify Lösenord

eller

/identify Lösenord

En mer detaljerad guid på hur att identifiera för smeknamnen går att hittas på http://docs.dal.net/docs/nickservse.html.

För att identifiera till ChanServ använd:

/chanserv identify #kanal Lösenord

eller

/msg chanserv@services.dal.net identify #kanal Lösenord

eller

/identify #kanal Lösenord

Ytterligare informationer om hur att identifiera till kanaler finns även på http://docs.dal.net/docs/chanservse.html.

4 · Ifall Du Glömmer Ditt Lösenord

DALnet gör det möjligt att skicka ditt lösenord till din email adress. Denna funktion fungerar genom SENDPASS kommandot.

För att få ditt smeknamns lösenord skickad till dig, använd:

/nickserv sendpass Smeknamn EmailAdress

För att få kanalens lösenord skickad till dig, använd:

/chanserv sendpass #kanal Ägarens Email Adress

Var god och läs http://docs.dal.net/docs/nsemailse.html#5.2 för extra detaljer.

Om detta fortfarande inte löser ditt lösenord/äganderätt problem så kan du kontakta en CSop för hjälp. Det är dock användarens ansvarighet att sköta om något/alla smeknamn och kanal lösenorden. Vi ska göra allt vi kan i problem situationer, men det kan i vissa fall inte bli mycket.

Innan du börjar få tag i en CSop att hjälpa dig med ditt lösenord skall du kontrollera följande saker:

 1. Använder du korrekt kommando?

 2. Tillhör smeknamnet eller kanalen dig? Har det kanske gått ut ur registreringen och varit registrerad av någon annan?

 3. Skriver du lösenordet korrekt? Tänk på att lösenorden är case-sensitive.

Om inget av det ovanför fungerar ska du söka en CSop att hjälpa dig. Att hitta en kan göras med följander metoder:

/motd services.* ger dig en lista på alla Csops, du kan göra ett /whois på de att se om de är online.

Gå in i #operhelp, IRCop hjälp-kanalen. Ofta finns det Csops där, eller minst någon som kan få tag i en.

Besök http://docs.dal.net/docs/findoperse.html

5 · Förlorandet Av Dina Smeknamnem och/eller Kanaler

Smeknamnen och kanalerna går ut efter 30 dagar om de inte har använts. Efter detta är de tillgängliga för registreringen av någon annan som önskar registrera dem.

Om ditt smeknamn går ut, då går alla kanaler ut som är registrerade med detta smeknamn också.

Var jätte försiktig när du använder offentliga datorer liksom i Internet kaféer. Sådana datorer kan vara osäkra och kan ha virus eller andra scripts, detta kan innebära att andra får tillträde till ditt lösenord. I sådant fall ska DALnet administrationen INTE hjläpa dig med lösenordet.

Aldrig får du dela ditt lösenord med någon annan, spelar ingen roll om du känner den eller inte. Den andra personen kan oavsiktligt eller avsiktligt ge ut lösenordet till en annan person. DALnet hjälper i sådana fall inte heller.

Om du har frågor i sammanhang med användningen av lösenorden på DALnet, #DALnetHelp eller #OperHelp kommer vilja hjälpa dig med detta.

Några andra dokumenten som kan vara intressanta är http://docs.dal.net/docs/exploitsse.html, http://docs.dal.net/docs/annoyse.html och http://docs.dal.net/docs/ircimpsse.html.