The DALnet Documentation Project
DALnet Personal

Denna sektion är skapad för att ge användarna nödvändig information om hur DALnet är strukturerad. Här förklaras också vilka IRC Operators är och vilken roll de spelar i DALnets samhälle.


  • DALnet's history and structure
  • IRC Operators
  • Hitta en IRC Operator  • 3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca