The DALnet Documentation Project
Nya användare

Denna sektion är tillägnad nya och oerfarna användare som behöver grundläggande informa om DALnet (tips, regler, tillvägagångssätt, osv.). Vi råder dig också att läsa Säkerhetssektionen.


  • Komma igång med IRC / DALnet
  • Vanliga anslutningsproblem med IRC
  • Övergripande DALnet / IRC tips
  • Hitta en kanal
  • Kanalutveckling
  • Internetförkortningar
  • Nätetikett
  • Kanal Administration Principer  • 3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca